skip to Main Content

Nytt medlem i familien Devinco: ViaTracks Find

Med ViaTracks Find, en brikke som du monterer på verktøy og utstyr, har du full kontroll på sakene dine. ViaTracks Find føyer seg inn i Devincos produktfamilie hvor alle enhetene snakker sammen.

ViaTracks Find er en sporingsbrikke som festes til verktøy, utstyr og maskiner. Den er ikke større enn en femkrone, er solid, frostsikker og tåler å være under vann.
Bedrifter har i dag enorme verdier i form av utstyr og verktøy ute i felten eller på lager. Vi vet at det mistes verdier for millioner av kroner hvert år.
– Du har kanskje mer enn en gang lett etter verktøyet ditt, spør Ole Jørgen Ørsnes, produktsjef og fagansvarlig i Devinco. Med ViaTracks Find blir det slutt på det. – Brikken kommuniserer sin posisjon via en GPS-enhet i bilen eller på lageret, og med en app på mobilen kan du slå opp verktøyet i en kartvisning og se hvor det er. Verktøyet kan også varsle selv. Hvordan varslingen skal skje, kan du innstille selv. Du kan for eksempel få en push-melding ved gjenglemt verktøy, forklarer han.

God oversikt, mindre svinn

Med ViaTracks Find ser alle i bedriften hvor det felles verktøyet befinner seg. Ørsnes forteller at oversikten oppdateres automatisk og viser hvem som hadde verktøyet sist eller hvor det sist var i bruk. – Veldig nyttig å vite om verktøyet er på lager, er ute på prosjekt eller på oppdrag hos en medarbeider. Det gir også hver enkelt ansatt oversikt over eget verktøy. Det er slutt på at verktøy forsvinner og erstatningsutstyr må kjøpes inn, sier han.

Snakker sammen

I tillegg til ViaTracks Find verktøygjenfinning har Devinco utviklet SpeedyCraft mobilt ordresystem, SiteMonitor mannskapsregistrering og ViaTracks elektroniske kjørebok. – Det unike med produktene våre er at de kan snakke sammen. ViaTracks Find kan integreres til ViaTracks elektroniske kjørebok, som også tilfredsstiller skattemyndighetenes krav til dokumentasjon av yrkesbil.

Smart elektronisk kjørebok

Fra 1. januar 2016 ble det lovbestemt at alle yrkesbiler som brukes til private formål må ha elektronisk kjørebok for å unngå full firmabilbeskatning. En fastmontert og GPS basert elektronisk kjørebok som dokumenterer all kjøring, gjør at arbeidstakeren kun betaler skatt per privat kjørte kilometer. ViaTracks henter ut slike rapporter automatisk og sender dem på mail til for eksempel lønnsansvarlige. ViaTracks kommuniserer også med SpeedyCraft slik at du enkelt kan hente ut den eller de turene som skal faktureres kunde, inklusive bompenger og ferjekostnader. Når en tur er plassert på riktig arbeidsordre, får turen automatisk arbeidsorderens beskrivelse som formål med turen i kjøreboken.
– Devinco er en ledende leverandør av integrerte mobile løsninger som gjør hverdagen enklere, reduserer papirbruk og har et stort innsparingspotensial, sier Ole Jørgen Ørsnes, produktsjef og fagansvarlig i selskapet.

Kurs i skatt og elektronisk kjørebok for yrkesbiler

Skattedirektoratet innførte nye regler for bruk av yrkesbil fra og med 1. januar 2016. Regnskap Norge er profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge, og er en ledende kursleverandør innen regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske temaer. Devincos produktsjef og fagansvarlige, Ole Jørgen Ørsnes, holder kurs for Regnskap Norge i temaet «Yrkesbiler – skatt og elektronisk kjørebok». Ledere i og rådgivere til selskaper som har yrkesbiler (varebil klasse 2) vil ha spesielt god nytte av kurset. Kurset krever ellers ingen spesielle forkunnskaper.
Mer informasjon og påmelding på Regnskap Norges nettsider

Ole Jørgen har også skrevet en artikkel som tar opp litt av problematikken ved privat bruk av yrkesbilen:
Yrkesbil til besvær – elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?

Integrasjon som gjør jobben for deg

Økt utfakturering av bilkostnaderIntegrasjon ViaTrack og SpeedyCraft

Varebilen utgjør en av de høyeste kostnadene i en typisk norsk håndverkerbedrift, og hver kilometer som ikke faktureres sluttkunde blir en kostnad for selskapet. I tillegg kommer manglende fakturering av bompenger og reisetid.

Med integrasjon mellom ViaTracks og SpeedyCraft blir det enklere enn noen gang å registrere riktig tur på arbeidsordren. I SpeedyCraft hentes kjøreturen og legges til kundens ordre, mens turens formål fylles automatisk inn med ordrenummeret og beskrivelse i ViaTracks.

All ordreinformasjon, inkludert kjørekostnader, synkroniseres med økonomisystemet, og er klar for fakturering så fort jobben er utført.

Tilfredsstiller myndighetenes krav

Det stilles krav til dokumentasjon av kjøring med elektronisk kjørebok: blant annet at alle yrkesturer skal ha formålsbeskrivelse som dokumenterer at turen er en yrkesreise. Med integrasjonen SpeedyCraft og ViaTracks vil formålet på alle turer bli automatisk fylt ut når turene legges til arbeidsordre.

Les om hvordan turene kobles sammen i vårt hjelpesenter:

 

Nye integrasjoner i SpeedyCraft

Vi utvider stadig vår portefølje med SpeedyCraft-integrasjoner mot nye økonomi- og ordresystem. Noen av de siste som er implementert er

– 24SevenOffice
– PowerOffice Go
– Visma.net ERP
– Visma eAccounting
– Zirius

Ønsker du en demo eller mer informasjon om dette ta kontakt på 73 19 74 70 eller på epost salg@devinco.com

Du kan også lese mer om disse og øvrige integrasjoner på vårt hjelpesenter

Krav til elektronisk kjørebok

Skattemyndighetene stiller krav til bruk av elektronisk kjørebok ved privat bruk av yrkesbil. Innberetning etter individuell verdsettelse tillater arbeidstakeren å kun innberette privat kjørte kilometer heller enn å skatte fullt ut for arbeidsgivers bil som en firmabil. ViaTracks elektronisk kjørebok er enkel og intuitiv i bruk, og tilfredsstiller selvfølgelig skattemyndighetenes krav til dokumentasjon ved privat bruk av yrkesbil.

Spesielt verdt å merke seg i de nye kravene er at den elektroniske kjøreboken skal være GPS-basert. Dette gir en nøyaktig måling av turene som skal innberettes, gitt at kjøreboken lagrer tilstrekkelig med posisjoner. Et annet viktig moment er at kjøreboken skal være fastmontert, det vil si at den ikke uten videre kan flyttes fra kjøretøy til kjøretøy og på denne måten manipuleres med. Dette er kravene listet opp på Skatteetatens sider .

• En elektronisk kjørebok er en GPS-basert kjørebok som monteres fast i kjøretøyet.
• Kjøreboken skal registrere faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett.
• Kjøreboken skal ikke gi mulighet for å rette eller slette disse opplysningene
• Den skal dokumentere adresser for turens start og stopp, samt et formålsfelt hvor skatteyter registrerer hvorvidt turen er privat eller beskriver yrkesreisens formål.
• Eventuelle avvik i kjøreboken, som for eksempel driftsstans, skal registreres i kjøreboken.
• Den elektroniske kjøreboken skal anskaffes og administreres av arbeidsgiver.
• Dette innebærer at arbeidsgiver sørger for anskaffelse og installasjon og at han har tilgang til og behandler nødvendige opplysninger i kjøreboken, jf. opplysningsplikten.

Nye regler for bruk av yrkesbil fra og med 1. januar 2016

De nye reglene gjør det langt på vei enklere for arbeidstaker å bruke bilen til private formål. Her er en oppsummering:
 

Sporadisk privat bruk

Arbeidstaker kan låne arbeidsgivers bil inntil 10 kalenderdager i året, samlet maksimalt 1000 km per år, uten å beskatte fordelen. Overstiges denne grensen så skal alt innberettes etter individuell verdsetting (se under). Det stilles ingen krav til elektronisk kjørebok i bilen, og bilen som lånes kan ha både hvite og grønne skilter.

Eksempel: ansatte på kontoret som ønsker å låne arbeidsgivers bil noen få ganger for å flytte ved, møbler etc kan gjøre det uten å innberette fordel.

Beskatning ved privat bruk (individuell verdsetting)

All privat bruk kan innberettes månedlig som lønn etter en fast km-sats. Det forutsettes at bilen er varebil klasse 2 (grønne skilter), og at sjåføren har et tjenstlig behov for en slik bil. Skattemyndighetene legger ingen begrensninger på kjørt distanse og stiller ingen øvrige krav til sjåføren eller kjøretøyet annet enn å dokumentere all kjøring med elektronisk kjørebok. Privat kjøring skal trekkes ut og innberettes som lønn månedlig jmf A-ordningen. Det stilles krav til elektronisk kjørebok i bilen. Dette er en ordning som vil lønne seg for de med et moderat bruk av yrkesbilen.

Eksempel: håndverker som kjører bilen hjem og som regelmessig benytter arbeidsgivers bil til private formål.

Full firmabilbeskatning (sjablongmetoden)

Arbeidstaker kan bruke arbeidsgivers bil mot sjablongbeskatning. Skattemyndighetene gir et bunnfradrag på 50% av nybilpris inntil kr. 150 000. Bunnfradraget gis under forutsetning av at bilen er varebil klasse 2 (grønne skilter), og at sjåføren har et tjenstlig behov for en slik bil. Det stilles ingen krav til dokumentasjon med elektronisk kjørebok hvis yrkeskjøringen er under 40 000 km i året. Overstiger yrkeskjøringen 40 000 km i året så kan den sjablongberegnede private fordelen reduseres med 25% hvis all kjøring dokumenteres med elektronisk kjørebok. Denne ordningen vil lønne seg hvis arbeidstaker i stor grad bruker arbeidsgivers bil til private formål.

Eksempel: håndverker som benytter arbeidsgivers bil som sin private bil etter arbeidstid.

Merkostnader ved privat bruk av yrkesbil

Alle kostnader slik som bompenger, parkering, ferje etc regnes også som skattepliktig lønn og skal innberettes på samme måte som beskatning ved privat bruk og full firmabilbeskatning.