Welcome to our Blog

The daily Post

Read our Blog

Krav til elektronisk kjørebok

Skattemyndighetene stiller krav til bruk av elektronisk kjørebok ved privat bruk av yrkesbil. Innberetning etter individuell verdsettelse tillater arbeidstakeren å kun innberette privat kjørte kilometer heller enn å skatte fullt ut for arbeidsgivers bil som en firmabil. ViaTracks elektronisk kjørebok er enkel og intuitiv i bruk, og tilfredsstiller selvfølgelig skattemyndighetenes krav til dokumentasjon ved privat bruk av yrkesbil.

Spesielt verdt å merke seg i de nye kravene er at den elektroniske kjøreboken skal være GPS-basert. Dette gir en nøyaktig måling av turene som skal innberettes, gitt at kjøreboken lagrer tilstrekkelig med posisjoner. Et annet viktig moment er at kjøreboken skal være fastmontert, det vil si at den ikke uten videre kan flyttes fra kjøretøy til kjøretøy og på denne måten manipuleres med. Dette er kravene listet opp på Skatteetatens sider .

• En elektronisk kjørebok er en GPS-basert kjørebok som monteres fast i kjøretøyet.
• Kjøreboken skal registrere faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett.
• Kjøreboken skal ikke gi mulighet for å rette eller slette disse opplysningene
• Den skal dokumentere adresser for turens start og stopp, samt et formålsfelt hvor skatteyter registrerer hvorvidt turen er privat eller beskriver yrkesreisens formål.
• Eventuelle avvik i kjøreboken, som for eksempel driftsstans, skal registreres i kjøreboken.
• Den elektroniske kjøreboken skal anskaffes og administreres av arbeidsgiver.
• Dette innebærer at arbeidsgiver sørger for anskaffelse og installasjon og at han har tilgang til og behandler nødvendige opplysninger i kjøreboken, jf. opplysningsplikten.

Nye regler for bruk av yrkesbil fra og med 1. januar 2016

De nye reglene gjør det langt på vei enklere for arbeidstaker å bruke bilen til private formål. Her er en oppsummering:
 

Sporadisk privat bruk

Arbeidstaker kan låne arbeidsgivers bil inntil 10 kalenderdager i året, samlet maksimalt 1000 km per år, uten å beskatte fordelen. Overstiges denne grensen så skal alt innberettes etter individuell verdsetting (se under). Det stilles ingen krav til elektronisk kjørebok i bilen, og bilen som lånes kan ha både hvite og grønne skilter.

Eksempel: ansatte på kontoret som ønsker å låne arbeidsgivers bil noen få ganger for å flytte ved, møbler etc kan gjøre det uten å innberette fordel.

Beskatning ved privat bruk (individuell verdsetting)

All privat bruk kan innberettes månedlig som lønn etter en fast km-sats. Det forutsettes at bilen er varebil klasse 2 (grønne skilter), og at sjåføren har et tjenstlig behov for en slik bil. Skattemyndighetene legger ingen begrensninger på kjørt distanse og stiller ingen øvrige krav til sjåføren eller kjøretøyet annet enn å dokumentere all kjøring med elektronisk kjørebok. Privat kjøring skal trekkes ut og innberettes som lønn månedlig jmf A-ordningen. Det stilles krav til elektronisk kjørebok i bilen. Dette er en ordning som vil lønne seg for de med et moderat bruk av yrkesbilen.

Eksempel: håndverker som kjører bilen hjem og som regelmessig benytter arbeidsgivers bil til private formål.

Full firmabilbeskatning (sjablongmetoden)

Arbeidstaker kan bruke arbeidsgivers bil mot sjablongbeskatning. Skattemyndighetene gir et bunnfradrag på 50% av nybilpris inntil kr. 150 000. Bunnfradraget gis under forutsetning av at bilen er varebil klasse 2 (grønne skilter), og at sjåføren har et tjenstlig behov for en slik bil. Det stilles ingen krav til dokumentasjon med elektronisk kjørebok hvis yrkeskjøringen er under 40 000 km i året. Overstiger yrkeskjøringen 40 000 km i året så kan den sjablongberegnede private fordelen reduseres med 25% hvis all kjøring dokumenteres med elektronisk kjørebok. Denne ordningen vil lønne seg hvis arbeidstaker i stor grad bruker arbeidsgivers bil til private formål.

Eksempel: håndverker som benytter arbeidsgivers bil som sin private bil etter arbeidstid.

Merkostnader ved privat bruk av yrkesbil

Alle kostnader slik som bompenger, parkering, ferje etc regnes også som skattepliktig lønn og skal innberettes på samme måte som beskatning ved privat bruk og full firmabilbeskatning.

Nye SpeedyCraft versjoner

Ny versjon av følgende applikasjoner er lagt ut:

SpeedyCraft Manager: V3.0.7
SpeedyCraft Admin: V3.0.6
AssignmentDocument: V2.88

En detaljert beskrivelse om de nye versjonene finner du i hjelpsenteret vårt.

NB! Dersom du har oppdatert Visma Contracting til versjon 11.00 må du også endre «update user» i SpeedyCraft Manager. Her skal det stå: visma1100

Vi lanserer ViaTracks Find!

vtFind

Devinco har utviklet markedets første gjenfinningssystem for verktøy – ViaTracks Find.

ViaTracks Find finner verktøyet ditt!

• Vanntett og støtsikker
• Levetid minst 10 år
• Solid feste for verktøy
• Enkel og rimelig i bruk

ViaTracks app viser hvor verktøyet og annet utstyr befinner seg.
Du slipper å bruke tid på å lete etter verktøy, og du sparer penger
på å finne gjenglemt verktøy.

ViaTracks Find kommuniserer trådløst med ViaTracks elektroniske
kjørebok. Dette gir deg full oversikt over hvilke verktøy du har i
bilen din, på de ulike arbeidsstedene og på lager.
Hvis verktøy mangler, havner i feil kjøretøy eller på feil arbeidssted
så kan ViaTracks gi deg et varsel. Dersom verktøyet ditt forsvinner
så vil ViaTracks app vise deg hvor verktøyet sist ble observert.

Send en epost til salg@devinco.com for nærmere informasjon og et
uforpliktende tilbud eller ta kontakt med oss på tlf. 73 19 74 50.

SpeedyCraft Mobile nå på IPhone!

Det gleder oss å kunne annonsere at SpeedyCraft Mobile, versjon 3.0.6,  nå er lagt ut på Appstore og dermed er tilgjengelig for iPhone og iPad.

iPhone-6s-Silver_ordremeny4app_store_badge_norsk

 

Appen krever at serveren alltid er oppdatert med siste versjon av SpeedyCraft Live/Mobile.  Av den grunn må automatisk oppdatering av SpeedyCraft være aktivert i SpeedyCraft Manager.

SCmanagerON