skip to Main Content

Det er lovpålagt med elektroniske mannskapslister på bygg og anleggsplasser – og Webinar om saken!

Elektronisk mannskapsliste

Ja, det er lovpålagt med elektroniske oversiktslister uavhengig av størrelse på jobben eller hvem som utfører oppdraget.

For alle bedrifter som utfører oppdrag innen bygg- og anlegg, dersom oppdragsgiver er en bedrift, gjelder Byggherreforskriftens § 15. Byggherreforskriften krever at det blir daglig ført en elektronisk oversiktsliste over hvem som skal utføre arbeider på bygg eller anleggsplassen.

Det nye kravet i Byggherreforskriften gjelder fra 1. januar 2021 og gjelder alt innen nybygg, utbygging og reparasjoner. Det er kun periodisk vedlikehold som for eksempel renhold og vaktmestertjenester som holdes utenfor det nye kravet. Her kan du lese mer om den endrede Byggherreforskriften.

Bakgrunnen for det nye kravet i byggherreforskriften 

Formålet med krav til elektronisk oversiktsliste på alle landets byggeplasser er at alt fra byggherre, arbeidsgiver og verneombud til tilsynsmyndighetene raskt skal kunne vise en oversikt over alle som jobber på byggeplassen. Dette for å skille de useriøse aktørene fra de seriøse ved å enkelt kunne avdekke eventuelt svart arbeid.

A-krim, et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten

A-krim (arbeidslivskriminalitet) er en samarbeidsgruppe som skal forhindre arbeidslivskriminalitet og jobber på tvers av ulike bransjer over hele landet. A-krimsentrene jobber med å avdekke arbeidslivskriminalitet ved kontroll av virksomheter for å opprettholde et sunt og trygt arbeidsliv. Kontrollene skal blant annet avdekke eventuelle arbeidsgivere som ikke betaler skatt og arbeidsgiveravgift, noe som bidrar til uønsket konkurransevridning. Elektronisk oversiktsliste skal på en enkelt måte bidra til å gi en rask oversikt over hvem som er på byggeplassen med gyldig HMS-kort (byggekort).

Uropatruljen

Byggebransjens uropatrulje bistår A-krim sentrene ved å håndtere tips som kommer inn som tips eller via egne nettsøk. Uropatruljen er et to-partssamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og formålet er å forhindre svart arbeid, underbetalt arbeid, HMS-brudd og andre ulovlige forhold på arbeidsplassen.

Handling gir konsekvens Det er altså flere instanser som jobber aktivt for å sikre gode forhold for bedrifter som fokuserer på kvalitet, trygge arbeidsforhold for ansatte og et rettferdig arbeidsliv. De useriøse bedriftene risikerer ikke bare stans av virksomheten på byggeplassen, men også tvangsmulkter, overtredelsesgebyrer og politianmeldelse. Det er derfor svært viktig for byggebransjen å både anskaffe og administrere elektroniske oversiktslister som tilfredsstiller kravene til registrering av ansatte på byggeplassen.

SiteMonitor – automatisk mannskapsregistrering

SiteMonitor er en helautomatisk løsning for registrering av mannskap som beveger seg inn og ut av arbeidsplassen. SiteMonitor tilbyr følgende egenskaper:

 • Automatisk sjekk inn- og utsjekking
 • Basert på «geofence» angitt på kart
 • Betaler bare pr. prosjekt og gratis for gjestearbeidere
 • Mannskapslister tilgjengelig på mobil og web
 • Kompatibel med HMSREG

Ønsker du å få en demo eller mer informasjon om løsningen tar du bare kontakt med salg@devinco.com

Vi har holdt webinar om Elektroniske Mannskapslister!

På 20 minutter vil Devinco og Mobile Worker gi deg en kort innføring i Arbeidstilsynets krav rundt mannskapslister, samt en rask gjennomgang av den nye mannskapsliste-løsningen vår SiteMonitor.
Etter du har registrert deg, vil du motta en link til selve webinaret. Velkommen!

Agenda:
SiteMonitor er landets første løsning for helautomatiske føring av mannskapslister. Denne spennende teknologien får du vite mer om på webinaret, samt temaene under:

 • Hvem gjelder Byggeherreforskriften §15 kravet for?
 • Hvor stort må oppdragene være for at byggherreforskriften gjelder?
 • Hva risikerer man hvis man unnlater å føre oversiktslister?
 • Mange andre spørsmål og Arbeidstilsynets tolking av Byggherreforskriften §15
 • Hvordan løser man  dette i dag?
 • Hvilke løsninger har vi?

Se dette webinaret nå!

Velkommen skal du være!