skip to Main Content

Devinco Gruppen har inngått samarbeidsavtale med Accountor

Accountor er Nordens største regnskapskontorkjede

Accountor er Nord-Europas største selskap innen regnskap- og rådgivingstjenester. I Norge er de representert på nærmere 70 kontorer og lokasjoner. Selskapet ønsker hele tiden å tenke nytt om økonomitjenester og investerer mye i nye digitale tjenester, noe samarbeidet med Mobile Worker og Devinco gruppen er et godt eksempel på.

Vi ser fram til å samarbeide tett med Accountor, som satser på bedrifter i bygg- og anleggsbransjen.  Med moderne webbaserte løsninger som SpeedyCraft og Mobile Worker koblet til PowerOffice GO ivaretar de kundens behov for tett integrerte systemer som skaper samtidighet og egenkontroll på prosjekter og regnskapet fortløpende.

Devinco er en bedrift med lange tradisjoner med timeføring

Devinco har jobbet med digitale timeføringsløsninger i nærmere 20 år. Fokuset på å skape brukervennlige og godt integrerte løsninger, som medfører at data skapes ett sted, og gjenbrukes der de hører hjemme, har skapt store verdier for mange av våre kunder.

Våre løsninger understøttes av Bokføringsforskriften og Arbeidsmiljøloven, og er således godt tilpasset bygg- og anleggsbransjen. I tillegg til gode systemer for timeføring og ordrebehandling på en moderne app, skaper vi data for utlegg og vareforbruk både til fakturering og lønn. SpeedyCraft har ellers gode sjekklister og skaper god dokumentasjon i prosjektene.

Andre produkter og løsninger i avtalen

Elektronisk kjørebok skaper verdier og sparer arbeid og er lovpålagt. Vår Elektroniske kjørebok er koblet med SpeedyCraft og Mobile Worker og fører til samtidighet, fakturerbare utlegg og ferdig ført kjørebok med formål på turene, rett inn på lønnsslippen.

Utstyr – og verktøykontroll løses med å feste små brikker på maskiner og utstyr. Disse kommuniserer igjen med kjørebok-enhet i bil eller på lager og viser hvor utstyret befinner seg i et kart. Har du utstyrskontroll får du bedre oversikt over både eget- og fellesverktøy i bedriften. I tillegg slipper du tidkrevende leting eller kostbare innkjøp av nytt utstyr.

God ressursplanlegging er ofte forskjellen på lønnsomhet eller ikke. Med vår Ressursplanlegger får både ledere og ansatte god kontroll på hvor og når de skal gjøre jobben, og mulighet for god oversikt for alle parter. På denne måten kan serviceavdelingen også gi sin kunder klare svar og forventninger om når oppdraget skal utføres. Vinn – vinn for alle involverte.

Elektroniske oversiktslister også kalt mannskapslister er påbudt i henhold til Byggherreforskriften for alle som utfører arbeid i bygg og anleggsbransjen med unntak av hvis byggherren er forbruker / privat person, eller at oppdraget er definert som serviceoppdrag eller repeterende vedlikehold.

Nå som vi er i ferd med å komplementere løsningen med en HMS- og KS modul, vil verdien for kundene øke ytterligere. Som en viktig del av løsningen ivaretar vi også Interkontroll forskriften – Forskrift om systematisk HMS (helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid) i virksomheter. I henhold til forskriften er alle bedrifter som er identifisert i paragraf 4 og 5, pliktig til å ha et Internkontroll system.  Med HMS/KS systemet knyttet til samme app med samme brukergrensesnitt som resten av systemet, vil brukerterskelen være lav, samtidig som skalerbarheten er ivaretatt.

Dersom du ønsker mer informasjon om dette samarbeidet, og hva det vil innebære for deg som kunde, kan du ta kontakt med oss eller Accountor.