skip to Main Content

Kragerø Installasjon AS bruker ViaTracks Find utstyrskontroll

Kragerø installasjon er en installasjons-bedrift med 13 ansatte som er autorisert innen elektrofaget både for høyspent, lavspent og automasjon. De leverer og installerer Daikin varmepumper også. Bedriften har etter hvert fått god erfaring med bruken av ViaTracks Find utstyrskontroll med over 150 brikker påsatt diverse verktøy og utstyr.

Telefonene uteblir

Installatør og avdelingsleder Dag Heberg Johnsen sier at den største gevinsten er at nå vet folk hvor kostbart testutstyr og fellesverktøy befinner seg.  Det har ført til at det ikke kommer telefoner med spørsmål om hvor ting er lengre.

Dag Heberg Johnsen
Dag Heberg Johnsen

Etter at vi kom i gang med løsningen, har de ansatte funnet at det er lettere å gå inn på appen på mobilen, og da finner de sagen eller stigen de trenger selv. Og slipper dermed å plage kolleger med spørsmål.

Vi opplever ellers at ansatte ikke kjører fra utstyret sitt lengre. Etter at personlig utstyr er blitt påført brikken og varsling er satt på, får den ansatte beskjed med det samme, og unngår dermed å komme til neste jobb uten.

Vi vet hva vi har i bedriften

Elektriker Knut Fredrik Eckholdt har fått i oppgave å rulle ut løsningen i bedriften. Han sier at det at de har fått merket mer og mer utstyr, fører til mer bruk av løsningen. Det er ikke få ganger noen mangler en stige, men nå etter at den ble merket, finner man den igjen der den ble forlatt på appen.

En annen side ved løsningen, er at de ansatte kan få en fullstendig oversikt over hvilket verktøy og utstyr bedriften faktisk har. Nå som utstyret er å finne under kategorier på appen, kan man søke seg fram til det man trenger. Dette fører nok til at vi sparer penger på nyinnkjøp også.

Vi sparer mye tid på ViaTracks Find og selv om det er vanskelig å tallfeste, er vi sikre på at redusert tidsbruk relatert til verktøy og utstyr, minst tilsvarer en time i uken.

Til slutt sier Knut Fredrik at han gleder seg til å teste den nye enheten som kan monteres på lager og i kontainere.