skip to Main Content

Krav til elektronisk kjørebok

Skattemyndighetene stiller krav til bruk av elektronisk kjørebok ved privat bruk av yrkesbil. Innberetning etter individuell verdsettelse tillater arbeidstakeren å kun innberette privat kjørte kilometer heller enn å skatte fullt ut for arbeidsgivers bil som en firmabil. ViaTracks elektronisk kjørebok er enkel og intuitiv i bruk, og tilfredsstiller selvfølgelig skattemyndighetenes krav til dokumentasjon ved privat bruk av yrkesbil.

Spesielt verdt å merke seg i de nye kravene er at den elektroniske kjøreboken skal være GPS-basert. Dette gir en nøyaktig måling av turene som skal innberettes, gitt at kjøreboken lagrer tilstrekkelig med posisjoner. Et annet viktig moment er at kjøreboken skal være fastmontert, det vil si at den ikke uten videre kan flyttes fra kjøretøy til kjøretøy og på denne måten manipuleres med. Dette er kravene listet opp på Skatteetatens sider .

• En elektronisk kjørebok er en GPS-basert kjørebok som monteres fast i kjøretøyet.
• Kjøreboken skal registrere faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett.
• Kjøreboken skal ikke gi mulighet for å rette eller slette disse opplysningene
• Den skal dokumentere adresser for turens start og stopp, samt et formålsfelt hvor skatteyter registrerer hvorvidt turen er privat eller beskriver yrkesreisens formål.
• Eventuelle avvik i kjøreboken, som for eksempel driftsstans, skal registreres i kjøreboken.
• Den elektroniske kjøreboken skal anskaffes og administreres av arbeidsgiver.
• Dette innebærer at arbeidsgiver sørger for anskaffelse og installasjon og at han har tilgang til og behandler nødvendige opplysninger i kjøreboken, jf. opplysningsplikten.