skip to Main Content

Kurs i skatt og elektronisk kjørebok for yrkesbiler

Skattedirektoratet innførte nye regler for bruk av yrkesbil fra og med 1. januar 2016. Regnskap Norge er profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge, og er en ledende kursleverandør innen regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske temaer. Devincos produktsjef og fagansvarlige, Ole Jørgen Ørsnes, holder kurs for Regnskap Norge i temaet «Yrkesbiler – skatt og elektronisk kjørebok». Ledere i og rådgivere til selskaper som har yrkesbiler (varebil klasse 2) vil ha spesielt god nytte av kurset. Kurset krever ellers ingen spesielle forkunnskaper.
Mer informasjon og påmelding på Regnskap Norges nettsider

Ole Jørgen har også skrevet en artikkel som tar opp litt av problematikken ved privat bruk av yrkesbilen:
Yrkesbil til besvær – elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?