skip to Main Content

Nye regler for bruk av yrkesbil fra og med 1. januar 2016

De nye reglene gjør det langt på vei enklere for arbeidstaker å bruke bilen til private formål. Her er en oppsummering:
 

Sporadisk privat bruk

Arbeidstaker kan låne arbeidsgivers bil inntil 10 kalenderdager i året, samlet maksimalt 1000 km per år, uten å beskatte fordelen. Overstiges denne grensen så skal alt innberettes etter individuell verdsetting (se under). Det stilles ingen krav til elektronisk kjørebok i bilen, og bilen som lånes kan ha både hvite og grønne skilter.

Eksempel: ansatte på kontoret som ønsker å låne arbeidsgivers bil noen få ganger for å flytte ved, møbler etc kan gjøre det uten å innberette fordel.

Beskatning ved privat bruk (individuell verdsetting)

All privat bruk kan innberettes månedlig som lønn etter en fast km-sats. Det forutsettes at bilen er varebil klasse 2 (grønne skilter), og at sjåføren har et tjenstlig behov for en slik bil. Skattemyndighetene legger ingen begrensninger på kjørt distanse og stiller ingen øvrige krav til sjåføren eller kjøretøyet annet enn å dokumentere all kjøring med elektronisk kjørebok. Privat kjøring skal trekkes ut og innberettes som lønn månedlig jmf A-ordningen. Det stilles krav til elektronisk kjørebok i bilen. Dette er en ordning som vil lønne seg for de med et moderat bruk av yrkesbilen.

Eksempel: håndverker som kjører bilen hjem og som regelmessig benytter arbeidsgivers bil til private formål.

Full firmabilbeskatning (sjablongmetoden)

Arbeidstaker kan bruke arbeidsgivers bil mot sjablongbeskatning. Skattemyndighetene gir et bunnfradrag på 50% av nybilpris inntil kr. 150 000. Bunnfradraget gis under forutsetning av at bilen er varebil klasse 2 (grønne skilter), og at sjåføren har et tjenstlig behov for en slik bil. Det stilles ingen krav til dokumentasjon med elektronisk kjørebok hvis yrkeskjøringen er under 40 000 km i året. Overstiger yrkeskjøringen 40 000 km i året så kan den sjablongberegnede private fordelen reduseres med 25% hvis all kjøring dokumenteres med elektronisk kjørebok. Denne ordningen vil lønne seg hvis arbeidstaker i stor grad bruker arbeidsgivers bil til private formål.

Eksempel: håndverker som benytter arbeidsgivers bil som sin private bil etter arbeidstid.

Merkostnader ved privat bruk av yrkesbil

Alle kostnader slik som bompenger, parkering, ferje etc regnes også som skattepliktig lønn og skal innberettes på samme måte som beskatning ved privat bruk og full firmabilbeskatning.