skip to Main Content

OTF Anlegg er førnøyd bruker av SpeedyCraft

 

Henrik Munkelien
«Ingen Jobb er for stor» sier Henrik Munkelien, faglig leder i OTF Anlegg AS

OTF Anlegg AS er en entreprenørbedrift med totalt 27 ansatte. De leverer tjenester innen bygg og anlegg, og deres hovedfokus er på sprenging, graving og transport. Selskapet har i de seneste årene foretatt en digital vandring, der man har gått fra kjøre- og oppdragssedler på A3 format for de ansatte ute, til å prøve forskjellige digitale systemer.

Timer og oppdrag på A3 papir

Tidligere hadde de et svare strev med disse papirsedlene, ofte opp til 25 ordrer pr. ansatt en gang i uka. Dette var timesedler og kjøresedler som kunne være mangelfulle, der timer ble glemt, dårlig dokumentert og en stor utfordring for de på kontoret å tyde. Ofte endte det opp med at timer måtte strykes grunnet misforståelser og dårlig dokumentasjon. Dette tapte vi mye penger på sier Administrasjonssjefen Lars Schjøll.

Dårlig dokumentasjon er dårlig butikk

Som et eksempel på dårlig dokumentasjon, kom det en gang en kjøreseddel til kontoret der det var notert at mottaker var en «Rødtopp i 2827 Hunndalen». Dette er riktignok noen år siden, og der var relativt få rødhårede i Hunndalen, slik at det gikk bra til slutt.

SpeedCraft er godt integrert med økonomi og lønn

I overgangen fra papir til digital plattform, ble Visma Contracting valgt som ERP system, og var vi innom et par systemer til de i felt, men fikk det ikke til.  Da vi endelig fikk installert SpeedyCraft fra Devinco i 2019, fikk vi en felles plattform i bedriften. Vi opplevde at SpeedyCraft systemet var veldig godt implementert og integrert med Visma Contracting, det var enkelt å bruke og den dokumentasjonen vi trenger følger automatisk med på ordrene.

Suksess med god forankring

         Lars Schjøll
Lars Schjøll

Den viktigste grunnen til at dette har blitt en suksess, som alle er fornøyde med, er at en av de ansatte sa seg villig til å bli en «superbruker» sier Lars.  Sammen har vi funnet hva som er best for de ute, og fått alle med på bruken av systemet. De ansatte kan skrive egne ordrer i systemet, det har ført til en samtidighet vi ikke var i nærheten av tidligere.

Vi opplever nå at vi er mye mer effektive, vi leverer på tid og det er mindre misforståelser enn tidligere. Feilene og slurvet, som lett følger med manuelle systemer, er borte.

Sparer hundretusenvis årlig

Vi har sett på tidsbruk på de manuelle løsningene vi hadde, kontra til den løsningen vi har i dag. Og har kommet til at vi har halvert tiden de ansatte bruker og selv bruker jeg bare en 10 del av tiden i måneden på å sjekke det de har levert sier Lars.

Tiden vi sparer sammen med kvaliteten på data, at timene blir ført fortløpende, a-konto faktureringen og den gode dokumentasjonen vi skaper, fører til at vi sparer hundretusener i året på løsningen.

Vi opplever at alle ansatte og kundene er fornøyde med det vi produserer, og vi anbefaler løsningen med SpeedyCraft fra Devinco på det varmeste sier Lars Schjøll.