skip to Main Content

Smittevern blant håndverkere

Koronakrisen går nå inn i en ny fase der samfunnet gradvis åpnes opp. Bygg – og anleggsbransjen er blant de bransjene som har blitt minst påvirket i form av permitteringer. De har imidlertid svært tydelige krav fra Arbeidstilsynet som kan være krevende å overholde i en arbeidshverdag med mange forskjellige arbeidsplasser.

Håndverkere utgjør mange ansatte fra mange forskjellige typer bedrifter som fysisk møter opp og jobber tett sammen ute på ulike arbeidsplasser. Det har også tradisjonelt blitt avholdt mange interne og eksterne møter i og utenfor bedriftene, noe som utfordrer grensene som er satt både fra Folkehelseinstituttet og Arbeidstilsynet.

Smittevernskjemaer
Folkehelseinstituttet var tidlig ute og utarbeidet råd, veiledere og retningslinjer for ulike bransjer. Flere bransjeorganisasjoner, deriblant BNL og NELFO, har utarbeidet smittevernskjema som har gitt arbeidsgivere gode råd og veiledninger i arbeidet med smittevern. I tillegg er skjemaene en viktig dokumentasjon overfor ansatte, kunder og ikke minst Arbeidstilsynet, på at selskapet tar smittevern på alvor, og utfører de nødvendige tiltak på de ulike arbeidsplassene.

Digital dokumentasjon av smitteverntiltak
Koronakrisen har ifølge teknologiekspertisen brakt oss 10-15 år frem på teknologifronten i løpet av bare noen uker. Denne plutselige omstillingen skyldes rett og slett at vi ikke har noe valg, dersom vi skal klare å følge de råd og krav som stilles til smittevern. Dette teknologiske løftet er også noe som vil sette tydelige spor i håndverkbransjene. Ikke bare for å redusere eller unngå fysisk kontakt, men også for å enkelt dokumentere de vurderingene og tiltakene som er gjort på de mange arbeidsplassene håndverkeren beveger seg på.

For å forenkle dokumentasjonen overfor ansatte, kunder og eventuelt Arbeidstilsynet, har Devinco`s SpeedyCraft og vårt datterselskap Mobile Worker gitt gratis tilgang på NELFO og BNLs smittevernskjemaer. Skjemaene effektiviserer og standardiserer smittevernarbeidet, og møter Arbeidstilsynets krav om god dokumentasjon rundt HMS.

Ta gjerne kontakt med Devinco eller Mobile Worker om du har spørsmål om bruken av sjekklistene.

Seriøs og bevisst bedrift
Klimabygg AS i Bergen har tatt smittevern på alvor. I følge daglig leder Walter Norstrand, har de lagt ut kundeinformasjon og sjekkliste til ansatte på deres hjemmeside. Tiltakene bidrar til seriøsitet og har blitt godt mottatt blant kunder og ansatte.

I disse tider er det for oss heller ikke ønskelig at ansatte skal bli syke, særlig siden vi fortsatt har order å levere på. Ellers kan det hende at vi får kontroll fra Arbeidstilsynet, eller blir ansvarliggjort etter en hendelse.  Da er det greit å ha orden og dokumentasjon på at vi tar HMS arbeidet på alvor, forteller Walter.

Godt renhold på arbeidsplassen er god økonomi

Maria Warian, fra Mr. Clean var innom kontoret hos Mobile Worker.

Det er ikke grunnlag for å redusere smittevernberedskapen ute på byggeplassene eller på kontorene. En av våre kunder, Mr. Clean AS har opplevd en stor økning i oppdragsmengde blant bygg-og anleggsbedrifter sier daglig leder Kenneth Bergersen.  

Der det typisk var renhold en dag pr. uke før Covid-19, har vi justert opp til 3-5 ganger pr. uke, med ekstra fokus på desinfisering av alle kontaktflater.

Når utfordringene rundt koronaviruset har lagt seg, tror vi at bedriftene anerkjenner at riktig renhold bidrar til godt arbeidsmiljø, noe som også forebygger sykefravær, og dermed er lønnsomt sier Kenneth Bergersen til slutt.