SpeedyCraft er ledende innen integrasjoner  

Integrasjoner skaper merverdi. Helt siden vi fikk vår første kunde i 2003, har vi i tillegg til å lage en god løsning for brukerne både ute og på kontoret, også hatt stort fokus på tette integrasjoner til ledende økonomi og fagsystemer.  

En viktig målsetning med å lage integrasjoner, er å få mest mulig ut av styrkene til hvert system man integrerer mellom. Dette gjør at for eksempel administrasjonen kan jobbe mest mulig i sitt økonomisystem, samtidig som feltarbeiderne får all nødvendig ordreinformasjon ute i SpeedyCraft. Slik blir det effektivt å føre timer, materiell, utlegg og dokumentasjon der dataene produseres, og som går direkte tilbake til økonomisystemet. Dette skaper særdeles god samhandling og lite dobbeltarbeid, noe som bidrar til økt kontroll og effektivitet i hverdagen. 

Eksisterende integrasjoner
Integrasjonene er i noen sammenhenger laget av partnere, andre er laget av programvareleverandøren og andre er laget av oss i Devinco.
Uansett er målsettingen den samme; lage så dype integrasjoner som mulig, som er lett å vedlikeholde og effektive å drifte. 

Det har tidligere blitt laget integrasjoner til Visma ContractingUni Økonomi V3, CordelVisma Business, Visma Mamut, Visma Global, Boligmappa, Powel Netbas og OpenNIS, Microsoft Nav og AX og Agresso Unit4.
Og vi har selvsagt integrasjon til vår
 egen ViaTracks elektronisk kjørebok som igjen er integrert med Visma Expense!  

Nye integrasjoner
De siste årene har det kommet til en rekke nye systemer til i listender mange er webbaserte, men også Windowsbaserte løsninger har kommet til. Her er noen av de siste:  

Zirius
Integrasjonen treffer Prosjektmodulen i Zirius. Denne passer til prosjektbedrifter og SpeedyCraft er tett integrert med denne modulen. Her registrerer man timer, kostnader, materiell og dokumentasjon, og synkroniserer informasjon begge veier mellom arbeidere ute og systemene på kontoret.

24SevenOffice
Denne integrasjonen finnes i to varianter avhengig av hva ordre i SpeedyCraft skal integreres mot i 24SevenOffice. Ordre kobles enten til prosjekt i 24SevenOffice sin prosjektmodul, eller til ordre i fakturamodulen. 

For begge integrasjonene gir flyten av data mellom systemene store effektiviseringsgevinster og i prosjektmodulen kan man også få overført dokumenter. 

in4mo
in4Mo er et finsk system som håndterer noe av dataflyten mellom forsikringsselskaper og skade- og sanerings bransjenSystemet leverer oppdraget som et saksnummer og informasjon om jobben fra in4Mo til SpeedyCraft slik at man slipper feil og dobbeltregistrering. Her har man også mulighet til å benytte seg av SpeedyCrafts standardintegrasjoner til andre økonomisystemer, slik at man får en god dataflyt gjennom hele kjeden av verdiskaping. SpeedyCraft returnerer økonomisystemets ordrenummer til in4Mo 

PowerOffice Go
Integrasjonen er laget på ordrenivå slik at varer, timer og dokumenter flyter til prosjekt og under ordre i PowerOffice Go.
Integrasjonen er ikke til lønn fordi Timeføringsmodulen i PowerOffice Go er per i dag ikke er integrert med SpeedyCraft. Det er imidlertid mulig å kjøre lønnseksport på Huldt & Lillevik filformat, og denne kan importeres i PoweroOffice Go lønn.  

Tripletex
SpeedyCraft er dypt integrert med Prosjektmodulen i Tripletex. Løsningen skaper god flyt av timer, varer og andre parameter. Det er også løsning for overføring av dokumenter fra SpeedyCraft. Denne løsningen har gitt brukere av begge systemer en bedre og mer effektiv hverdag.  

Visma eAccounting
Løsningen er relativt enkel og innbefatter ikke lønn. Man får imidlertid med timer og varer til ordren. Leveransen av varelinjene skjer først når ordrene er satt til ferdig SpeedyCraft Dette gjør at ordrelinjene overføres bare en gang. 

Visma.net
Dette er en tett integrasjon som skaper gode relasjoner mellom systemene og utveksling av data går sømløst begge veier for aktuelle registre. Man får også med dokumenter fra SpeedyCraft til Visma.net i løsningen.  

Microsoft Dynamics 365 ERP
Både eSeven og EG leverer SpeedyCraft integrasjoner til nettbaserte Dynamics 365.  Du kan lese mer på nettsidene til respektive leverandører. 

Integrasjoner med webbaserte løsninger – sky-løsninger
Når det gjelder webbaserte løsninger har det kommet gode regnskaps- og lønnssystem de siste årene. SpeedyCraft har integrasjoner med de fleste av disse – se opplisting under. Mange håndverksbedrifter ønsker mer spissede løsninger innen Ordre-/Prosjekt. Devinco, Visma og UniMicro har derfor valgt å satse stort på egenutviklet programvare: Contracting Works. Løsningen vil fremover erstatte gamle løsninger fra eierbedriftene, herunder Visma Contracting og UniMicro v3 Contracting. Under mottoet “Født i skyen – Foreldre fra jorden” mener vi å ha godt grunnlag for å nå målet: CW skal være det beste valget innen ordre- og prosjektstyring for små og store håndverksbedrifter og entreprenører.

Contracting Works (CW)
Programvaren er utviklet gjennom de siste årene og er etter pilotperiode nå lansert i markedet. CW er prosjektlederens/saksbehandlerens verktøy for planlegging og gjennomføring av arbeids- og serviceordre tilknyttet små eller store prosjekt. Løsningen er tett integrert med de mest benyttede regnskaps- og lønnssystemene, samt med SpeedyCraft (og etter hvert andre feltløsninger), Boligmappa og etter hvert en rekke løsninger som er benyttet i håndverksbransjene. Her har brukerne ordren på Prisbehandling, Logistikk, Timer og Materiell, Fakturagrunnlag, Kalender/Planlegger, Dokumentasjon, Dashboard/Rapportering osv. I dag har vi integrasjoner med følgende Regnskaps- og Lønnssystem (flere vil tilkomme): PowerOffice GO, UniEconomy, Softrig, visma.net ERP/Payroll, Visma Lønn. ElProffen har i tillegg integrasjon mot egen plattform.

 

Kontakt oss for mer informasjon eller for bistand og råd
Dersom du ønsker å vite mer om hvordan du kan få best mulig nytte av integrasjonen mellom dit
t økonomisystem og SpeedyCcraft tar du kontakt med salg@devinco.no
Har du et fag– eller økonomisystem som ikke er integrert med SpeedyCraft? Ta gjerne kontakt på support@devinco.com 

Scroll to Top