skip to Main Content

Sporing av containere kan være enkelt og rimelig

Containere

Containere befinner seg på korttidsutleie, utplassert til innsamling av avfall, til verktøy og kontorer på byggeplasser og til langtidsleie og ekstra lager.  Det er mange standarder og størrelser på disse containerne, og det kan være utfordrende å ha full oversikt over hvor de befinner seg og hvordan lagersituasjonen ser ut.

Behovene er der også innen renovasjons-bransjen

Renovasjonsbransjen har store mengder containere i omløp. Alle er ikke like og noen har særlige sertifiseringer.  Derfor er det enda mer utfordrende å holde styr på hvor en spesifikk container er når man trenger den, eller når den ble tømt sist.

Noen av utfordringene i bransjen er:

  • Containere forsvinner og blir «borte»
  • De er leid ut og nøyaktig posisjon for hvor de er plassert er ikke registrert
  • Planlegging av nye oppdrag er vanskelig med uoversiktlig informasjon
  • Manuell oversikt over eget lager kan være utfordrende
  • Ønske om dokumentert historie for hvilke bevegelser en container har foretatt
  • Manglende informasjon i forhold til fakturering og verdiproduksjon

ViaTracks Find er løsningen som kan gi store gevinster

Find brikkene har lang levetid og tåler mye

Vi leverer små brikker med batteritid på 5-7 år som festes på verktøy, utstyr eller containere. Ettersom sporingsbrikken er svært liten kan den lett plasseres på containeren slik at den ikke skades eller blir revet av. Disse kan bli sporet av bedriftens egne biler, men også av «nettverket». Vi har vi mer enn 27 000 biler utstyrt med vår elektroniske kjørebok ViaTracks. Dermed er vi en av Norges største leverandører av denne type løsninger. Dette innebærer at man kan få bekreftet lokasjonen eller oppdage tapte containere ved hjelp av hele nettverket vårt, og se i et kart hvor de befinner seg.

På lager eller lagerlokasjoner og i stasjonære containere  med strøm kan man også utstyre fastmonterte GPS enheter. Dette gir en enda større fleksibilitet i løsningen.

Vil du vite mer om løsningen ta kontakt her.