skip to Main Content

Kurs i skatt og elektronisk kjørebok for yrkesbiler

Skattedirektoratet innførte nye regler for bruk av yrkesbil fra og med 1. januar 2016. Regnskap Norge er profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge, og er en ledende kursleverandør innen regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske temaer. Devincos produktsjef og fagansvarlige, Ole Jørgen Ørsnes, holder kurs for Regnskap Norge i temaet «Yrkesbiler – skatt og elektronisk kjørebok». Ledere i og rådgivere til selskaper som har yrkesbiler (varebil klasse 2) vil ha spesielt god nytte av kurset. Kurset krever ellers ingen spesielle forkunnskaper.
Mer informasjon og påmelding på Regnskap Norges nettsider

Ole Jørgen har også skrevet en artikkel som tar opp litt av problematikken ved privat bruk av yrkesbilen:
Yrkesbil til besvær – elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?

Integrasjon som gjør jobben for deg

Økt utfakturering av bilkostnaderIntegrasjon ViaTrack og SpeedyCraft

Varebilen utgjør en av de høyeste kostnadene i en typisk norsk håndverkerbedrift, og hver kilometer som ikke faktureres sluttkunde blir en kostnad for selskapet. I tillegg kommer manglende fakturering av bompenger og reisetid.

Med integrasjon mellom ViaTracks og SpeedyCraft blir det enklere enn noen gang å registrere riktig tur på arbeidsordren. I SpeedyCraft hentes kjøreturen og legges til kundens ordre, mens turens formål fylles automatisk inn med ordrenummeret og beskrivelse i ViaTracks.

All ordreinformasjon, inkludert kjørekostnader, synkroniseres med økonomisystemet, og er klar for fakturering så fort jobben er utført.

Tilfredsstiller myndighetenes krav

Det stilles krav til dokumentasjon av kjøring med elektronisk kjørebok: blant annet at alle yrkesturer skal ha formålsbeskrivelse som dokumenterer at turen er en yrkesreise. Med integrasjonen SpeedyCraft og ViaTracks vil formålet på alle turer bli automatisk fylt ut når turene legges til arbeidsordre.

Les om hvordan turene kobles sammen i vårt hjelpesenter:

 

Nye integrasjoner i SpeedyCraft

Vi utvider stadig vår portefølje med SpeedyCraft-integrasjoner mot nye økonomi- og ordresystem. Noen av de siste som er implementert er

– 24SevenOffice
– PowerOffice Go
– Visma.net ERP
– Visma eAccounting
– Zirius

Ønsker du en demo eller mer informasjon om dette ta kontakt på 73 19 74 70 eller på epost salg@devinco.com

Du kan også lese mer om disse og øvrige integrasjoner på vårt hjelpesenter

Krav til elektronisk kjørebok

Skattemyndighetene stiller krav til bruk av elektronisk kjørebok ved privat bruk av yrkesbil. Innberetning etter individuell verdsettelse tillater arbeidstakeren å kun innberette privat kjørte kilometer heller enn å skatte fullt ut for arbeidsgivers bil som en firmabil. ViaTracks elektronisk kjørebok er enkel og intuitiv i bruk, og tilfredsstiller selvfølgelig skattemyndighetenes krav til dokumentasjon ved privat bruk av yrkesbil.

Spesielt verdt å merke seg i de nye kravene er at den elektroniske kjøreboken skal være GPS-basert. Dette gir en nøyaktig måling av turene som skal innberettes, gitt at kjøreboken lagrer tilstrekkelig med posisjoner. Et annet viktig moment er at kjøreboken skal være fastmontert, det vil si at den ikke uten videre kan flyttes fra kjøretøy til kjøretøy og på denne måten manipuleres med. Dette er kravene listet opp på Skatteetatens sider .

• En elektronisk kjørebok er en GPS-basert kjørebok som monteres fast i kjøretøyet.
• Kjøreboken skal registrere faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett.
• Kjøreboken skal ikke gi mulighet for å rette eller slette disse opplysningene
• Den skal dokumentere adresser for turens start og stopp, samt et formålsfelt hvor skatteyter registrerer hvorvidt turen er privat eller beskriver yrkesreisens formål.
• Eventuelle avvik i kjøreboken, som for eksempel driftsstans, skal registreres i kjøreboken.
• Den elektroniske kjøreboken skal anskaffes og administreres av arbeidsgiver.
• Dette innebærer at arbeidsgiver sørger for anskaffelse og installasjon og at han har tilgang til og behandler nødvendige opplysninger i kjøreboken, jf. opplysningsplikten.