Hopp til innholdet

HMS og Kvalitetssikring


OM PRODUKTET

Vårt HMS/KS system omfatter det meste du trenger, og er svært enkelt å bruke. Passer både små bedrifter og større konsern. De ansatte har tilgang til internkontroll, dokumenter, avviksregistrering og sjekklister på mobilen. Vi tilbyr også bistand med å komme godt i gang, revisjoner og andre tjenester.

God avvikshåndtering dreier seg om å finne ut hva som er skjedd, hvorfor det skjedde, rette opp forholdet, og sørge for at det ikke skjer igjen.

Internkontrollsystemet vårt gir deg muligheten til å benytte ferdige maler som enkelt kan tilpasses på egen hånd. Vi tilbyr også en oppstartspakke hvor du får en fagrådgiver som kartlegger bedriften og tilpasser relevant innhold til ditt system. 

Funksjoner
 • Avvikshåndtering
 • Internkontroll
 • Kvalitetssikring
 • Skjema
 • Sjekklister
 • Sikker jobb analyse (SJA)
 • Endringsmelding
 • Kartlegging og risikovurdering
 • Vernerunde
 • Ansattkompetanse
Fordeler
 • Redusere ulykker, skader og uønskede hendelser
 • Forbedre kvalitet på arbeidet som blir utført
 • Unngå unødvendige reklamasjoner
 • Skape et godt arbeidsmiljø for ansatte
 • Øke konkurransedyktighet og omdømme til bedriften
 • Redusere driftsstanser og mindre sykefravær, svinn og tap
Skjermbilder

HMS/KS Tjenester

Oppsett og revisjon – kom godt i gang!

Du har mye igjen for et grundig HMS/KS oppsett. Våre fagkonsulenter har erfaring fra byggebransjen og bistår deg gjennom prosessen med å komme godt i gang. Når jobben er gjort får du også et ferdig revidert system med revisjonserklæring fra tredjepart.

Vi gjennomgår viktige deler av systemet og legger inn rutiner, prosedyrer, sjekklister og andre dokumenter tilpasset din bransje og din bedrift. Rutiner for kvalitetssikring og HMS skal til enhver tid være oppdatert og revidert i forhold til gjeldende lover og regler.

Du får et system som ikke bare er i tråd med regelverket, men som også et svært nyttig verktøy som bidrar til at du vil oppnå bedre lønnsomhet i din bedrift.

Tjenesten inneholder

 • Bistand til å beskrive virksomhetsområdet for din bedrift
 • Beskrivelse av mål, organisasjon og ansvarsområder for HMS/KS
 • Oppsett av Internkontroll og HMS rutiner iht internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven
 • Informasjon om krav til KS-rutiner i byggesaksforskriften
 • Oppsett og tilpasning for viktige KS-rutiner for din bedrift
 • Vurdering av risiko
 • Redigering av ulike kartleggingsmaler
 • Oppsett av handlingsplan og tiltak for både KS og HMS
 • Revisjonserklæring som dokumenterer at din bedrift oppfyller alle krav.

Vil du prøve HMS og Kvalitetssikring?

Ta kontakt om du ønsker å vite mer eller trenger bistand fra oss!