skip to Main Content

Elektronisk mannskapsliste

SiteMonitor

SiteMonitor registrerer alt personell inn og ut automatisk. Byggeplassleder har personelloversikt i sanntid

Ingen fysisk installasjon
Ingen passering av bestemte punkter

Alt personell loggføres via appen straks
de er inne eller ute av forhåndsdefinert område

Full oversikt over hvilke arbeidere som er inne på prosjektet i sanntid

Hovedentreprenør har all kontaktinformasjon på alle arbeiderne uavhengig av firma

Mulighet for manuell innlogging ved behov

Mobil akseptering av HMS og SHA

Aksepter HMS og SHA reglement via mobil før ankomst til prosjekt og start arbeidet med en gang. Hovedentreprenør slipper å bruke tid på mottak av nytt personell og får mer tid til å følge opp HMS ute i prosjektet.

Evakuering

Ved rømning av anlegget får alt personell varsel på sin mobiltelefon. Administrator kan kontrollere hvem som har kommet seg ut og om det er igjen noen på anlegget.

Bygg- og anleggssertifikat

Hovedentreprenøren har full oversikt over alle sertifikater og kompetanse på de som er registrert på prosjektet. Arbeiderne registrerer selv byggekort og sertifikater via app.

Samordningsskjema

Generer enkelt samordningsskjema basert på hvilke selskap som er eller har vært innlogget på prosjektet.

RUH

Lag egne RUH direkte på den mobile applikasjonen og send direkte til hovedentreprenørens eget system

Byggherreforskriften

SiteMonitor tilfredsstiller alle krav i Byggherreforskriften §15

Personvern

Kun plassering innenfor eller utenfor prosjektets område registreres. SiteMonitor er utviklet i tråd med norske krav til personvern, og det spores ikke hvor arbeideren er eller har vært.

Ta kontakt for mer informasjon

Telefon 73 19 74 70

E-post salg@devinco.com

Bli kontaktet

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.