SiteMonitor

Elektronisk mannskapsliste

SiteMonitor registrer alt personell inn og ut av anleggsområde automatisk.


  • Ingen fysisk installasjon
  • Ingen passering av bestemte punkter
  • Alt personell loggføres via appen straks de er inne eller ute
  • Full oversikt over hvilke arbeidere som er inne på prosjektet i sanntid
  • Hovedentreprenør har all kontaktinformasjon på alle arbeiderne uavhengig av firma
  • Mulighet for manuell innlogging ved behov

Bygg- og anleggssertifikat

Hovedentreprenøren har full oversikt over alle sertifikater og kompetanse på de som er registrert på prosjektet.

Byggherreforskriften

SiteMonitor tilfredsstiller alle krav i Byggherreforskriften §15

Personvern

Kun plassering innenfor eller utenfor prosjektets område registreres. SiteMonitor er utviklet i tråd med norske krav til personvern, og det spores ikke hvor arbeideren er eller har vært.

Ta kontakt for mer informasjon

Telefon 73 19 74 70
Epost: salg@devinco.com

Bli kontaktet

Abonner på vårt Nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert på nyheter, nye utgivelser og mer.

Scroll to Top