Hopp til innholdet

Øk lønnsomheten i prosjektene dine

Mobile Worker er et digitalt verktøy for bedrifter i bygg- og anleggsbransjen. Vi samler alt du trenger i en enkel app, slik at du får bedre oversikt og lønnsomhet i bedriften!

Dette får du med Mobile Worker

Vårt system består av en mobil app og en skybasert webløsning som bidrar til
at både ansatte ute og de på kontoret får en mer effektiv hverdag.

Få kontroll på timene og fang ekstrainntekter daglig.

Løsninger for effektiv prosjektstyring i arbeidsdagen.

Jobb enkelt og effektivt med kvalitet, internkontroll og HMS.

Planlegg ansatte i forhold til tidsbruk og tilgjengelighet.

Timeregistrering

Gjør den daglige timefangsten enkel med Mobile Worker! Med vår timeregistrering får du slutt på rot i manuelle timelister, og manglende kontroll på ekstrainntekter og avvik.

Prosjekt og ordre

Mobile Worker har den samme prosjekt/ordre struktur som de fleste relevante økonomisystemer bruker. Det sikrer at timer og vareforbruk lander på rett sted i ditt økonomisystem og gir deg løpende oversikt på prosjektets lønnsomhet.

HMS og Kvalitetssikring

Vårt HMS/KS system omfatter det meste du trenger, og er svært enkelt å bruke. Passer både små bedrifter og større konsern. De ansatte har tilgang til internkontroll, dokumenter, avviksregistrering og sjekklister på mobilen. Vi tilbyr også bistand med å komme godt i gang, revisjoner og andre tjenester.

Ressursplanlegger

Jobber du med mange prosjekter eller har du kanskje mange ansatte som skal organiseres etter tid, kompetanse og tilgjengelighet? Mobile Worker sin Ressursplanlegger kan hjelpe deg med dette.

Koble til verktøyene
du allerede bruker

Mobile Worker er integrert med mange bransjesystemer slik at du kan finne en integrasjon som gir deg en mer effektiv hverdag. En god integrasjon bidrar til at du slipper å gjøre dobbeltarbeid og bruke tid på å korrigere feil.