SpeedyCraft

Timeregistrering og ordrehåndtering

SpeedyCraft synkroniserer timer, kostnader, sjekklister og materiell mellom utearbeidere og kontor.


Mobilt ordresystem

Se for deg en arbeidsdag uten papirer. Ingen arbeidsordre som skal skrives ut. Ingen av de som arbeider ute møter opp på kontoret for å plukke opp arbeidsordrer. De kjører rett ut på arbeidsstedet. Ingen skriver timer, materiell eller sjekklister på papir. Ingen kommer innom kontoret på veien hjem for å levere utfylte arbeidsordrer, de kjører rett hjem ved arbeidsdags slutt. Og sist, men ikke minst; de som til vanlig registrerer innkomne arbeidsordre bruker tiden sin på viktigere ting. SpeedyCraft håndholdt ordreløsning revolusjonerer arbeidsdagen for hele bedriften, både innenfor og utenfor kontoretArbeids- og serviceordre

All informasjon tilgjengelig i felten

Trådløs utveksling av arbeids- og serviceordre med kontorløsningen er en av flere valgfrie funksjoner i SpeedyCraft. I praksis vil dette si at det utstedes en arbeidsordre eller serviceordre fra kontorløsningen til SpeedyCraft, der feltarbeideren legger til all relevant informasjon til ordren før den returneres til kontorløsningen. Slik informasjon kan være arbeidstimer og forbruk av materiell, ulike kontroll- og sjekklister, bilder for dokumentasjon av jobben som er gjort, fakturakommentar, interne kommentarer og signaturer. All kunde- og produktinformasjon som ligger tilgjengelig i kontorløsningen kan overføres elektronisk til SpeedyCraft. Søk på eksisterende eller oppretting av nye kunder skjer raskt og enkelt, og feltarbeideren står også fritt til å opprette nye ordre på arbeidsstedet ved behov.

Serviceobjekter

Kontroll og inspeksjon av serviceobjekter

Mange av våre kunder gjennomfører inspeksjoner, periodiske kontroller og service på ulike objekter. Eksempler på serviceobjekter kan være bygninger, maskiner, vann og avløp, nettstasjoner, ventilasjonsanlegg, kontormaskiner og andre faste installasjoner. SpeedyCraft har funksjonalitet som legger spesielt til rette for registrering og loggføring av aktiviteter mot slike serviceobjekter, og gjør full servicehistorikk på objektet tilgjengelig for feltarbeideren. I tilfeller hvor serviceobjektet ikke har en stedsadresse benyttes GPS posisjon lagret i SpeedyCraft. Dette gir våre kunder en ryddig dokumentasjon av alle aktiviteter tilknyttet serviceobjekter i kontorløsningen, samt et meget godt beslutningsgrunnlag ute i felten.

Lagerstyring

Mobil lagerlogistikk

Produkter og forbruksmateriell som ligger tilgjengelig i kontorløsningen kan overføres elektronisk til SpeedyCraft, og varekataloger med flere hundre tusen varer kan lagres lokalt i den mobile løsningen. På en enkel og oversiktlig måte kan man foreta bestilling av materiell mot ulike grossister, registrere mottatt materiell, gjøre lagerføring og lagertelling. Dette er særlig verdifullt for feltarbeideren som går tom for materiell ute i felten og trenger vareleveranse så raskt som mulig. Søk i SpeedyCrafts varekatalog kan vise både egen og leverandørens lagerstatus for varen, varenummer, priser samt bestillingsvolum. Ved bestilling av materiell vil SpeedyCraft videreføre all nødvendig informasjon om varen til bestillingsvinduet, og bestillingen kan valgfritt sendes fra SpeedyCraft til kontorløsningen eller direkte til grossist.

Dokumentasjon

Digital dokumentasjon av feltarbeid

Våre kunder blir stadig mer opptatt av å dokumentere arbeid som gjøres ute i felten. Dette kan være på grunn av pålegg fra myndigheter eller kunde, eller selskapets selvpålagte rutiner for intern kontoll. SpeedyCraft tilbyr et stort utvalg av standard bransjetilpassede skjema som ligger fritt tilgjengelig for våre kunder, alternativt kan egne kundetilpassede skjema lages. Utfyllingen av skjemaene er enkel og intuitiv der man har muligheter for en rekke ulike avkrysningsalternativer, valg fra nedtrekkslister, tall og fritekst. God dokumentasjon av feltarbeid er imidlertid mer enn utfylling av skjema. SpeedyCraft tilbyr også muligheten til å legge ved bilder og andre dokumenter til både ordre og skjema. På denne måten kan jobben dokumenteres både før, under og etter arbeidsprosessen, og all dokumentasjon blir lett tilgjengelig for senere oppslag.

Ressursstyring

Fordeler arbeidsordre på feltarbeiderne

Planlegging og tildeling av oppdrag fra kontoret skjer enten direkte fra kontorløsningen eller fra Devinco Schedule. Devinco Schedule vil ikke bare gi en fullstendig oversikt over alle arbeidsordre og feltarbeidere, den vil også filtrere alle ordre etter saksbehandlerens ønske. ”Dra-og-slipp” funksjonalitet gjør det enkelt å fordele oppdrag og visualisere alle tilgjengelige ressurser og arbeidsordre over tid i kalenderen, samt legge opp arbeidsdagen til feltarbeideren på en best mulig måte. Etter tildeling av ordren i Devinco Schedule vil ordren gå ut til riktig ansatt og registreres i feltarbeiderens kalender. Feltarbeideren kan selv endre eller legge til nye avtaler og overføre sin oppdaterte kalender tilbake til Devinco Schedule. I tillegg tilbyr Devinco Schedule en integrert karttjeneste som visualiserer ordreadresser på et geografisk kart. Tilsvarende kart over arbeidsstedet blir også tilgjengelig for feltarbeideren i SpeedyCraft. Devinco Schedule er enkelt og intuitivt i bruk, med den grad av fleksibilitet som også kjennetegner SpeedyCraft.

Kart

Kart i transparente lag

Stadig flere bransjer tar i bruk kart som arbeidsverktøy både på kontoret og som et verktøy ute i felten. SpeedyCraft laster ned kart fra ulike kartkilder, bl.a. Microsoft Virtual Earth og WMS kilder (Web Map Services), og lar brukeren registrere både arbeidsordre og nye serviceobjekter direkte i kartgrensesnittet. Videre kan ulike kart legges i transparente lag oppå hverandre, og vise hvor for eksempel ledningsnett, fiberkabler, rørledninger, høyspentmaster, tomtegrenser etc befinner seg i terrenget. Kartene, i kombinasjon med svært presis GPS i de mobile enhetene, gir et uvurderlig feltverktøy for svært mange bransjer. Dette gjør SpeedyCraft til en bransjeuavhengig fagapplikasjon som både kan visualisere, etablere og korrigere informasjon direkte i et geografisk grensesnitt.

Integrasjon

SpeedyCraft integreres med de fleste kjente økonomisystemer, ordresystemer og ulike fagsystemer innen de fleste bransjer. Eksempler på bransjer er elektro, rør, entreprenør, FDV, energi, bygg og anlegg etc. Integrasjoner mot nye systemer utvikles kontinuerlig.

Andre viktige integrasjoner er Boligmappa, ViaTracks elektronisk kjørebok og Visma Expense.

Ta kontakt for mer informasjon

Telefon 73 19 74 70
Epost: salg@devinco.com

Bli kontaktet

Scroll to Top