SpeedyCraft

Mobilt ordersystem

SpeedyCraft registrerar timmar, kostnader, material och dokumentation, och synkroniserar information mellan arbetare och kontoret.


Mobilt ordersystem

Tänk dig en arbetsdag utan papper. Inga arbetsorder som ska skrivas ut. Ingen av de anställda som jobbar ute på projekt om dagarna, behöver ta sig till kontoret för att hämta ut arbetsorder. De kan köra direkt ut till projektet istället. Ingen behöver skriva timmar, material eller checklistor på papper. Ingen behöver åka förbi kontoret på vägen hem för att leverera utförda arbetsorder, de kan istället köra direkt hem vid arbetsdagens slut. Sist men inte minst, de som vanligtvis registrerar inkommande arbetsorder kan tillbringa sin tid på viktigare saker. SpeedyCraft handhållna orderlösning revolutionerar arbetsdagen för hela företaget, både på och utanför kontoretArbete och service order

All information finns tillgängligt på fälten

Trådlöst utbyte av arbete och serviceorder med affärs/ekonomisystem är en av flera valfria funktioner i Speedy Craft. I praktiken innebär detta att det utfärdas en arbetsorder eller serviceorder från affärs/ekonomisystemet till SpeedyCraft, där arbetare ute i fält lägger en relevant information till den orden innan den återförs till kontorssystemet. Sådan information kan vara arbetade timmar och materialförbrukning, olika kontroll-och checklistor, fotografier för att dokumentera att jobbet är gjort, faktura kommentar, interna kommentarer och signaturer. All kund-och produktinformation finns tillgänglig på kontoret och kan överföras elektroniskt till SpeedyCraft. Sök befintliga eller nya kunder snabbt och enkelt, och fältarbetare har också möjlighet att skapa nya order på arbetsplatsen efter behov.

Serviceprojekter

Inspektion och service objekt

Många av våra kunder utför inspektioner, periodiska kontroller och service på olika projekt. Exempel på serviceprojekt kan vara byggnader, maskiner, vatten och avlopp, nätstationer, ventilationssystem, kontorsutrustning och andra fasta installationer. SpeedyCraft har funktionen att tillrättalägga registrering och loggning av aktiviteter mot olika projekt, och ger full servicehistorik på projektet tillgänglig för den anställde. I de fall då projektet inte har en specifik plats används GPS-positionering som lagras i SpeedyCraft. Detta ger våra kunder en ordnad dokumentation av all verksamhet i samband med serviceprojektet i kontorssystemet, samt en mycket god kunskap för de anställda som är ute i fält.

Lagerhantering

Mobil lagringslogistik

Produkter och förbrukningsmaterial som finns på kontoret kan överföras elektronisk till SpeedyCraft, och produkter med hundratusentals objekt kan lagras lokalt på den mobila lösningen. På ett enkelt och okomplicerat sätt kan man göra beställning från olika grossister, registrera mottagit material, lagerhållning och inventering. Detta är värdefullt för fältarbetare som inte har material på fältet och behöver lervarans så fort som möjligt. Sök i SpeedyCrafts varukatalog som kan visa både era egna och leverantörers status för objektet, artikelnummer, pris och ordervolym. Vid beställning av material kommer SpeedyCraft bedriva all nödvändig information om objektet i orderfönstret och ordern kan eventuellt skickas från SpeedyCraft kontorssystem eller direkt till grossister.

Dokumentation

Digital dokumentation av fältarbete

Våra kunder är allt mer angelägna att dokumentera arbete som gjorts ute på fält. Detta kan bero på en order från myndigheterna eller kunder, eller deras självpåtagna rutiner för intern kontroll. SpeedyCraft erbjuder ett brett utbud av branschspecifika formulär som är helt tillgängliga för våra kunder, alternativt formulär som kunden själv skapar. Formulären är enkla och intuitiva att fylla i, där du har en mängd olika kryssalternativ, val av rullgardinslistor, siffror och text. En god dokumentation av fältarbete kräver dock mer än bara fylla i formulären. Därför erbjuder också SpeedyCraft möjligheten att bifoga bilder och andra dokument till både order och formulär. Med hjälp av det här kan projektet dokumenteras både före, under och efter arbetsprocessen, och all dokumentation är tillgänglig för framtida redovisningar.

Resursstyrning

Fördelar med arbetsorder för fältarbetare

Planering och fördelning av jobb från kontoret sker direkt från kontorssystemet eller Devinco Schedule. Devinco Schedule kommer inte bara att ge en fullständig översikt över alla arbetsorder och fältarbetare, det kommer också att filtrera valfri ordning efter granskarens begäran. ”Dra och släpp” funktionen gör det enkelt att dela ut uppgifter på fältarbetarens kalender, samt lägga upp arbetsdagen till fältarbetarens på bästa möjliga sätt. Efter tilldelning av order kommer arbetsordern gå ut till rätt anställd och registreras i fältarbetarens kalender. Fältarbetaren kan ändra eller lägga till nya avtal och överföra sin uppdaterade kalender tillbaka till Devinco Schedule. Dessutom tillkommer Devinco Schedule med en integrerad karttjänst som visualiserar beställningsadressen på en geografisk karta. Motsvarande karta av arbetet är också tillgänglig för fältarbetare i SpeedyCraft. Devinco Schedule är enkelt och intuitivt att använda, med den grad av flexibilitet som även präglar SpeedyCraft.

Kartor

Kartor i transparenta skikt

Fler och fler branscher börjar använda sig av kartor som arbetsverktyg, både på kontoret och ute i fält. SpeedyCraft laddar ner kartor från olika kartkällor, bl.a. Microsoft Virtual Earth och WMS-källor(Web Map Services), och tillåter användaren att registrera både arbetsorder och nya serviceprojekt direkt i kartgränssnittet. Dessutom kan olika kartor läggas ovanpå varandra i transparenta skikt, och visa hur exempelvis ledningar är fiberkablar, rörledningar, fastighetsgränser ligger på marken. Kartorna, i kombination med en mycket exakt GPS i mobila enheter, ger ett ovärderligt verktyg för många olika branscher. Detta gör SpeedyCraft till en affärsapplikation, oberoende av bransch, som kan både visualisera, skapa och korrigera information direkt i ett geografiskt gränssnitt.

Integration

SpeedyCraft integreras med de flesta ERP-system, ordersystem och olika tekniska system inom de flesta branscher. Typiska branscher varierar, allt från el och rör, entreprenad och bygg, till energi. Nya integrationssystem utvecklas kontinuerligt.

Andra viktiga integrationssystem som stöds av SpeedyCraft är Fastighetskatalog, Viatracks (Elektronisk Körjournal) och Visma Expense.

Kontakta oss för mer information

Telefon (+46) 010-550 89 40
E-postadress: salg@devinco.com

Bli kontaktad

Rulla till toppen