Hoppa till innehåll

Hållbarhet och socialt ansvar i Devinco

FN:s hållbara utvecklingsmål är en global agenda för en hållbar utveckling av världen till 2030. De består av mål och delmål som tar itu med utmaningar för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna.

Att arbeta med hållbarhet är ledstjärnan för Devincos verksamhet. Detta omfattar hela värdekedjan, inte bara vårt eget företag. Vi vill göra mer för att minska klimatbördan och ska främja hållbarhet för människor och företag.

Våra produkter säkerställer förbättrad resurshantering, detaljerad dokumentation av fältarbete och full kontroll över fordon, verktyg och utrustning. Detta resulterar i snabbare och mer korrekt fakturering och automatiserar manuella rutiner.

HSE/KS-systemet som vi erbjuder som en del av SpeedyCraft och Mobile Worker-lösningarna tar hand om alla aspekter av hälsa, miljö, säkerhet och kvalitetsarbete hos våra kunder, inklusive:

 • Att etablera best practice i form av rutinbeskrivningar säkerställer att kunderna har en plan för att utföra arbetet på rätt sätt med överenskommen kvalitet.
 • Genom att dokumentera utförande med checklistor kan kunden fokusera på att implementera planen och leverera direkt.
 • Korrekt utförande första gången minskar materialanvändning och körning, samtidigt som det säkerställer god lönsamhet.
 • Ett bra HMS-arbete hjälper våra kunder att ta hand om sina egna medarbetare och sin hälsa.
 • Systematisk registrering och hantering av avvikelser gör att olyckor och fel hanteras väl, och att kunden lär sig och förbättrar sina egna rutiner.

Genom att använda ViaTracks elektroniska körjournal och Find utrustningskontroll bidrar vi i samarbete med våra kunder till hållbara städer och lokalsamhällen och till att minska klimatförändringarna, bland annat med följande funktioner:

 • Effektiv resursfördelning av fordon och flexibla rapporter för all körning (antal km, antal resor, vägtullar, körtid per resa) drar nytta av ???.
 • Integration i arbetsordersystemet synliggör kostnaderna för att använda fordonen för varje projekt.
 • Funktionen för service och underhåll bidrar till ökad trafiksäkerhet och att fordonen håller längre.
 • Rapport för körbeteende (inklusive tomgång) kan bidra till minskad bränsleförbrukning och mer defensiv körning.
 • Mätning av utsläpp från bilar som drivs med fossilt bränsle.
 • Find utrustningskontroll gör det snabbare att hitta sin utrustning. Detta ökar livslängden på utrustningen och minskar behovet av att köpa nytt.

Vi har själva tagit stora steg mot ökad hållbarhet: Falkenborgvegen 36

Hösten 2022 flyttade huvudkontoret in i en ny kontorsbyggnad på Falkenborgvegen 36 i Trondheim. Byggnaden är certifierad av BREEAM-NOR, som är Norges ledande miljöcertifieringssystem för byggnader. Falkenborgveien 36 har certifieringen ”Very Good”. Syftet med BREEAM-certifieringen är att designa, bygga och driva byggnaden på ett så miljövänligt och energieffektivt sätt som möjligt. Det är därför centralt att lösningarna kopplade till de tekniska anläggningarna tas om hand och används på rätt sätt efter övertagandet. Separata klimaträkenskaper förs i samarbete med Fortum och Grønt Valg.

Produktionen av ViaTracks och Find sker på vårt huvudkontor i Trondheim. Här väljs miljövänliga material i produktionsprocessen, förutom återanvändning av produkter vid retur.

Falkenborgvegen 36 ligger vid ett av Trondheims tre stora kollektivtrafikknutpunkter med närmare 1 500 dagliga bussavgångar och 40 tågavgångar, så att det är enkelt för anställda att använda kollektivtrafiken till och från jobbet. Byggnaden har inomhus cykelparkering, med tvätt- och reparationsstation för cyklar. Företaget erbjuder i princip alla sina anställda en parkeringsplats mot en avgift per plats. De av företagets anställda som väljer att avstå sin plats till förmån för alternativa transporter får ett presentkort.

Mer än 50 medarbetare från olika nationaliteter är viktiga bidragsgivare till fokus på arbete och utveckling för gemensam miljönytta. Medarbetarna uppmuntras att använda digitala kommunikationsmedel på olika plattformar. Detta bidrar positivt till minskade reseaktiviteter och ger betydligt färre analoga, mekaniska och pappersbaserade arbetsprocesser.

Compass Group driver personalrestaurangen på Falkenborgvegen 36. De utgår från att bra mat är vägen till bättre hälsa och ett bra liv och har sina fokusområden på matsvinn, skära ner på plast och hälsa på menyn.