Hoppa till innehåll

SiteMonitor automatisk bemanningslista


OM PRODUKTEN

SiteMonitors elektroniska bemanningslista registrerar all personal som kommer in och lämnar byggområdet automatiskt. Med den elektroniska bemanningslistan från Sitemontior får huvudentreprenören full överblick över alla certifikat och kompetenser hos de registrerade på projektet.

SiteMonitor har utvecklats i linje med svenska krav på integritet, och den spårar inte var arbetaren är eller har varit. Endast platser inom eller utanför projektets område registreras. SiteMonitor uppfyller alla krav i Building Owners Regulations §15.

Funksjoner
  • Ingen fysisk installation
  • Ingen passering av vissa punkter
  • All personal loggas via appen så fort de är in eller ut
  • Fullständig översikt över vilka arbetare som är involverade i projektet i realtid
  • Huvudentreprenören har alla kontaktuppgifter till alla arbetare, oavsett företag
  • Möjlighet till manuell inloggning vid behov
Skjermbilder

Vill du prova SiteMonitor?

Ha en fullständig överblick över alla certifikat och färdigheter för de registrerade på projektet.