Hopp til innholdet

SiteMonitor automatisk mannskapsliste


OM PRODUKTET

SiteMonitor elektronisk mannskapsliste registrerer alt personell inn og ut av anleggsområdet automatisk. Med elektronisk mannskapsliste fra SiteMonitor, får hovedentreprenøren full oversikt over alle sertifikater og kompetanse på de som er registrert på prosjektet.

SiteMonitor er utviklet i tråd med norske krav til personvern, og det spores ikke hvor arbeideren er eller har vært. Det er kun plassering innenfor eller utenfor prosjektets område som registreres. SiteMonitor tilfredsstiller alle krav i Byggherreforskriften §15.

Funksjoner
  • Ingen fysisk installasjon
  • Ingen passering av bestemte punkter
  • Alt personell loggføres via appen straks de er inne eller ute
  • Full oversikt over hvilke arbeidere som er inne på prosjektet i sanntid
  • Hovedentreprenør har all kontaktinformasjon på alle arbeiderne uavhengig av firma
  • Mulighet for manuell innlogging ved behov
Skjermbilder

Vil du prøve SiteMonitor?

Ha full oversikt over alle sertifikater og kompetanse på de som er registrert på prosjektet.