Hopp til innholdet

TruckLoad, koordinering av massetransport, maskinflytt etc.


OM PRODUKTET

Med TruckLoad kan du enkelt koordinere kjøreoppdrag og ha full aktivitetsoversikt. Koordinator registrerer kjøreoppdrag til aktuelt prosjekt slik at sjåføren har oversikt over sin arbeidsdag i en sjåførdedikert og intuitiv app. Ved utført leveranse kvitterer sjåføren type masse, vekt (automatisk – ved integrasjon mot 3.part bilvektsystem) og evt. hendelser til det aktuelle prosjektet. 

Sjåføren kan legge inn egne kjøreoppdrag. All informasjon er tilgjengelig for koordinator og gir løpende status og kontroll på oppdrag, leveranser, kjøretøy og sjåfører. TruckLoad henter data direkte fra 3.part bilvektsystem og gjør jobben enda enklere. (bl.a. kunder, kundeprosjekter, ordrenummer, varer, biler og veietransaksjoner)  

Funksjoner
  • Registrer og tildel nye kjøreoppdrag m/pushmelding 
  • Prosjektbasert 
  • Løpende status på kjøreoppdrag og leveranser 
  • Automatisk kobling av veietransaksjon til aktuell kvittering leveranse
  • Automatisk avviksmelding ved kobling av veieseddel mot kvittering leveranse
  • Melding til sjåfør / melding til koordinator 
  • Gode kontrollrutiner 
Integrasjon

Integrasjon til Tamtron

TruckLoad henter data direkte fra Tamtron (tidligere Scaleit). Kunder, kundeprosjekter, ordrenummer, varer, biler og veietransaksjoner er noe av dataen som sendes til TruckLoad. 


Med TruckLoad får du

Frigjort tid til andre oppgaver

Bedre kvalitet og kontroll på fakturagrunnlaget

Raskere fakturering 

Papirløst system med full sporbarhet 

Bedre administrativ arbeidsfordeling