Hopp til innholdet

Verkøyet er bare halve jobben

Resten er å få de ansatte til å bruke det, og bruke det riktig!

Home » HMS/KS tjenester og kurs » Bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring HMS & Kvalitet

Systemet er bare litt av jobben for å lykkes med HMS og kvalitetssikring i din bedrift. Resten av jobben er å sørge for at medarbeiderne er motivert, at systemet blir brukt, og at det blir brukt riktig av alle ansatte i bedriften.

Dette kurset er spesielt rettet mot utebrukerne, for å sikre en god forståelse av den mobile applikasjonen, slik at de kommer godt i gang med bruken.

I den teoretiske delen legger vi også vekt på at brukerne skal forstå hvorfor vi jobber med HMS og hvorfor vi dokumenterer utførelsen av arbeidet – slik at dette blir en ekstra motivasjon for å bruke systemet.

Kurset kan gjennomføres som fysisk heldagskurs, eller onlinekurs, og omfatter:

Internkontroll, HMS, rutiner og risikoforhold

Innblikk i byggesaksforskriften

Praktisk bruk av appen for alle ansatte (utebrukerne)

Kunnskapstest og dokumentert opplæring

Vårt mest populære kurs!

Våre kunder opplever stor nytteverdi av dette kurset:

Trenger dine ansatte opplæring i HMS
og praktisk bruk av systemet?