Hopp til innholdet

Hent det beste fra
de beste, slik at alle blir gode

Sammen utvikler vi en felles platform for HMS og Kvalitetssikring!

Home » HMS/KS tjenester og kurs » Beste Praksis HMS/KS

Beste praksis HMS & Kvalitet

Vi hjelper større organisasjoner som konsern, kjeder eller bransjeorganisasjoner med å utvikle kultur og felles kjøreregler for HMS og kvalitetssikring.

Gjennom å hente det beste fra de beste, bistår vårt team av kompetente rådgivere med å utvikle en felle standard for selskapene i et konsern, eller medlemmene i en kjede eller bransjeorganisasjon.

Arbeidet resulterer i felles internkontroll, rutiner og prosedyrer for å ivareta godt HMS arbeid, samt sjekklister for å sikre god kvalitet og dokumentasjon i utførelse av arbeidet.

Et typisk «beste praksis» prosjekt kan omfatte:

Innsamling av eksisterende dokumenter, sjekklister og annet underlag

Bearbeding og videreutvikling av innhold i HMS/KS standarden

Workshops med utvalgte bedrifter eller medlemmer

Anbefalte HMS/KS standarder implementeres i systemet

Felles kikck-off og opplæring med ledelsen i bedriftene eller medlemmene

Bedriftsintern motivasjon og opplæring av ansatte i enkeltbedriftene

Noen av våre fornøyde kunder

Vi hjelper konsern, kjeder og bransjeorganisasjoner med å utvikle beste praksis HMS/KS

HÅNDVERKSGRUPPEN AS

Vi har lansert en verktøykasse med beste praksis for våre ansatte, der vi har søkelys på å effektivisere prosjektene og bygge en kvalitets- og sikkerhetskultur. Valget av Devinco som samarbeidspartner vil bidra til å sette beste praksis i system og gi en enda høyere kvalitet, sikkerhet og bærekraft i våre prosjekter

Trude Hov Sørensen, HR leder Norge
HÅNDVERKSGRUPPEN AS

VBL, Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

VBL ønsker å bidra til arbeidet med å heve kvalitet og forbedre helse, miljø og sikkerhet hos våre medlemsbedrifter. Derfor har vi over lenger tid samarbeidet med Mobile Worker for å lage et «Beste Praksis bibliotek» med rutiner, sjekklister og internkontroll, implementert i Mobile Worker feltsystemene.

Ane Dyrnes, Bransjedirektør
VBL, Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Konsern, Kjede, eller bransjeforening?