Hopp til innholdet

Når myndighetene banker på døra

Senk skuldrene. Pust ut. Vi er her for deg!

Home » HMS/KS tjenester og kurs » Tilsynsbistand

Tilsynsbistand  

Arbeidstilsynet utfører kontroller for å ivareta at foretak oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven. Hensikten med dette er å bidra til økt fokus på HMS samt kontrollere at bedriftene har ivaretatt det systematiske HMS-arbeidet på en god måte. Alvorlige brudd kan i verste fall føre til bøter og stans i byggeprosjektet. 

Tilsyn kan også komme fra bygningsmyndighetene for å påse at plan og bygningsloven overholdes i bedriftene. Ved brudd på dette kan konsekvensene i verste fall bli at man blir fratatt sentral godkjenning eller ansvarsrett. 

Dersom din bedrift får varsel om tilsyn, kan vi hjelpe deg med både forberedelser før tilsynet, under tilsynet og bistand i etterkant av gjennomført tilsyn. 

Tilsynsbistand omfatter blant annet: 

Bistand før tilsyn 

Gjennomgang av tilsynsbrevet og avdekke mulige forbedringsområder før tilsyn

Tilpasning/forbedring av KS/HMS systemet ved eventuelle mangler 

Bistand til å fremskaffe dokumentasjon på tilsynsforhold 

Svare på andre spørsmål som melder seg i fb med tilsynsvarsel 

Bistand etter at tilsynet er gjennomført: 

Gjennomgang av tilsynsrapport og avdekke forbedringsområder

Revisjon av KS/HMS systemet i hht. tilsynsrapporten 

Bistand til å fremskaffe påkrevd KS/HMS dokumentasjon 

Hjelp til å dokumentere avvikshåndtering 

Bistand til å lukke avvik påpekt i tilsynsrapporten 

Hjelp til å utarbeide tilsvar på tilsynsrapporten 

Har du fått varsel om tilsyn? 

Senk skuldrene – vi loser deg trygt gjennom prosessen!