skip to Main Content

ViaTracks

Elektronisk körjournal

ViaTracks lagrar alla körningar automatiskt och gör all dokumentation lättillgänglig för den anställde och företaget. Uppfyller skatteverkets krav på dokumentation av körning med företagsbil.

Den kompletta elektroniska körjournalen

De företag som har servicebilar önskar gärna att få varje körning dokumenterad för skatteverket. De som kör sin privata bil i tjänst vill få dokumentation på varje kilometer för res reseersättning. Tänk dig en elektronisk körjournal som gör detta åt dig, automatiskt. Inge papper och penna. Inga av- och på knappar. Bara du, bilen och ViaTracks.

Lätt att använda

ViaTracks är en komplett elektronisk körjournal som uppfyller skatteverkets krav på dokumentation av körning med företagsbil. Manuell dokumentation av körjournal tar mycket tid och det är även lätt att göra felregistreringar eller glömma körningar. ViaTracks lagrar alla körningar automatiskt och gör all dokumentation lättillgänglig för den anställde och företaget.

ViaTracks innehåller allt du behöver för att komma igång med automatisk dokumentation på körningar. ViaTracks integrerar även med SpeedyCraft och ditt ekonomisystem.

Integration

ViaTracks kan integreras med SpeedyCraft och ger den anställda full kontroll över sin
körjournal ute på fält. Med ett enkelt tryck kan körda kilometer, tidspunkt på arbetsplatsen och tullavgifter överföras direkt till arbetsordern och fortsatt till ekonomisystemet. Detta ger företaget fullständig översikt över de körningar som är kopplade till uppdraget, och en betydligt enklare registrering av timmar och faktiska kostnader. SpeedyCraft skickar i sin tur projektnummer och titlar på arbetsorder tillbaka till körjournalen så att man inte behöver fylla i ärendet på varje resa i din ViaTracks.

Egenskaper

 • Automatisk registrering av tullpasseringar och kostnader
 • Automatisk föraridentifiering, om man har flera förare på samma bil
 • Automatisk uppdatering av kilometerställning på bilen och körsträckan per år
 • Automatisk uppdatering av kartan vid användning av resursstyrning (valfri funktion)
 • Noggrann registrering av alla körningar
 • Översiktlig och enkelt användargränssnitt
 • Enkel filtrering och flexibla sökmöjligheter på alla körningar
 • Enkel avkryssning för privata körningar
 • Hela eller del av körjournalen kan sparas eller skrivas ut som Excel-dokument
 • Kan monteras av kund och kräver ingen utbildning eller underhåll
 • Integrering av ViaTracks med SpeedyCraft ger:
  • Automatisk registrering av driftskostnader mot arbetsordern i SpeedyCraft
  • Överföring av driftskostnaderna från SpeedyCraft till ekonomisystemet
  • Automatisk registrering av ärendet på resan från arbetsordern i SpeedyCraft till ViaTracks
  • Full kontroll över körjournalen i SpeedyCraft
 • ViaTracks innehåller allt du behöver:
  • GPS-enhet med antenn för montering i bilen
  • Alla kommunikationskostnader mellan bilen och den centrala servern
  • Inloggningsuppgifter till webbservern

Kontakta oss för mer information

Telefon (+46) 010-550 89 40
E-post salg@devinco.com

Bli kontaktad

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.