Hopp til innholdet

Redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven – Devinco AS

Dato: 08.01.2024.

Devinco AS ønsker å fremlegge denne redegjørelsen i henhold til Åpenhetsloven LOV-2021-06-18-99. Vi tar vårt ansvar for åpenhet og gjennomsiktighet på alvor, og denne redegjørelsen har til hensikt å informere om våre tiltak og praksis knyttet til offentlig tilgang til informasjon.

Hvem er Devinco

Devinco AS er en ledende leverandør av integrerte mobile løsninger. Vår kjernekompetanse er teknologi som sikrer forbedret ressurshåndtering, detaljert dokumentasjon av feltarbeid og bruk av kjøretøy. Dette resulterer i raskere og mer korrekt fakturering og automatiserer manuelle rutiner. Denne teknologien ivaretar en sunn økonomi både for kunde og leverandør.

Firmaet har siden oppstarten i 2002 opplevd stor vekst og har over 50 ansatte lokalisert i Trondheim, Bergen, Oslo og Stockholm. Høsten 2022 flyttet hovedkontoret inn i nytt kontorbygg i Falkenborgvegen 36 i Trondheim.

Devinco sine produkter representerer en kommunikasjonsbro mellom administrasjon og produksjon, samt mellom kontorløsninger og feltarbeid. Vi er en innovativ og avansert produksjonsbedrift som tilbyr unik teknologi til et voksende antall samarbeidspartnere, bransjer og kunder.

Aktsomhetsvurderinger

Devinco har gjennomført aktsomhetsvurdering på sine leverandører. Dette for å avdekke faktiske og potensielle konsekvenser. Dette er en pågående aktivitet, der tidsintervall, endring av premisser eller nye leverandører regulerer gjennomføringen.

Devinco har interne rutiner og krav mot leverandører som skal sikre at bedriften er i samsvar med åpenhetsloven. Det er også internt krav for å følge dette opp på en regulær basis.

Mulige konsekvenser for Devinco er bruk av konflikt materiell, og bruk av leverandører som ikke er i henhold til omfanget av åpenhetsloven.

Devinco har valgt etablerte leverandører som har egne prosesser på disse områdene, dette sikrer at verdikjeden er i samsvar med åpenhetsloven.

Med sine valg har Devinco sikret at verdikjeden er i samsvar med åpenhetsloven.

Devinco har interne varslingsrutiner der man kan varsle om mulige negative konsekvenser.

Håndtering av eventuelle negative konsekvenser

Ved eventuell intern/ekstern varsling vil Devinco gjennomføre undersøkelser, og gjøre nødvendige tiltak hvis undersøkelsene konkluderer med at det er nødvendig.

Innsynskrav

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du sende oss en e-post: apenhetsloven@devinco.com
E-posten må inneholde følgende punkter:

1. Navn
2. Bedrift
3. Din e-post
4. Telefonnummer
5. Beskriv hva vi kan hjelpe deg med

Ved å sende inn forespørselen, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold tl vår personværnerklæring.

Devinco tar imot ekstern varsling/klager på samme epost som krav om innsyn.

Ruben Edna,
Daglig leder
Devinco AS