Hopp til innholdet
Home » Blogg » Har du fått varsel om tilsyn?

Har du fått varsel om tilsyn?

  Arbeidstilsynet som fører tilsyn for å kontrollere og veilede landets virksomheter i kravene for arbeidsmiljøregelverket. Et tilsyn kan enten komme i form av meldt tilsyn, uanmeldt tilsyn eller dokumentilsyn. Under forklarer vi de ulike formene for tilsyn og hvordan du forholder deg til disse

  Meldt tilsyn

  I et meldt tilsyn får du varsel via brev før inspeksjonen. Da får du ofte vite hva hensikten med tilsynet er, hva de ønsker å se på og hvilken dokumentasjon som bør være klar – eller sendes inn på forhånd.
  Arbeidstilsynet møter minimum daglig leder og verneombud. I brevet du har fått vil det stå om noen andre skal delta i tilsynet.
  Målet er at virksomheten skal få essensiell og riktig kunnskap om forskrifter og retningslinjer som gjelder for de og hvordan de skal tolkes. Inspektørene gjennomfører befaring av de områdene som de ønsker å se på. Etter inspeksjonen er det vanlig med et møte hvor tilsynet går gjennom hva de har funnet. 

  Etter tilsynet gjøres det en vurdering på om bedriften har fulgt reglene. Vurderingen, det som er avdekket i tilsynskontrollen og eventuelle reaksjoner blir sendt i en skriftlig tilsynsrapport.

  Uanmeldt tilsyn

  Når det er essensielt å avdekke reelle og nåværende arbeidsforhold melder ikke Arbeidstilsynet sitt besøk på forhånd. Ikke-varslet tilsyn brukes for eksempel ved «mistanke om mangelfull sikkerhet, arbeidsmiljøkriminalitet eller mangelfulle lønns- og arbeidsvilkår». Ofte på bakgrunn av tips.

  Avdekkes det grove brudd kan det føre til arbeidsstans. 

  Dokumenttilsyn

  I noen tilfeller får du skriftlig tilsynskontroll. Når det foreligger konkrete krav som enkelt kan dokumenteres av virksomheten velger Arbeidstilsynet noen ganger å henvende seg til bedriften skriftlig. I brevet får du info om hvilke temaer de vil kontrollere, hvilke krav som stilles i regelverket og hvilken dokumentasjon dere skal sende inn.

  Trenger du hjelp med tilsyn?

  Det kan være at Arbeidstilsynet gir instruksjoner om hvem som skal være med på tilsynet. Fagspesialister fra Devinco kan være en god rådgiver før, under og etter tilsynet. Vi har vært med på mange tilsyn før. Verneombud bør også være med. Ikke bare har de bedre innsikt i hver sine verneområder, men oppfølging i etterkant av tilsynet blir også en enklere oppgave.

  Våre Fagspesialister innen HMS og KS kan blant annet tilby følgende

  • bistå deg med forberedelser og kartlegging før tilsynet
  • lukke pålegg du har fått fra Arbeidstilsynet
  • skrive svarbrev til Arbeidstilsynet
  • utarbeidelse av dokumentasjon og hjelp med tilsynsrapport.

  Ta kontakt med oss på services@devinco.com så hjelper vi deg med tilsynet.