Hopp til innholdet
Home » Blogg » Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

  Fra 24. august 2023 må alle som bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter ha fullført opplæring i sikker bruk. Opplæringen må kunne dokumenteres.

  Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

  Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

  Diisocyanater brukes i flere ulike produkter. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk tetningsmasser, industrielle blandinger og produkter. Diisocyanater brukes også i mange andre produkter. Sjekk virksomhetens stoffkartotek eller kontakt leverandøren dersom du er usikker på om kjemikalier eller produkter du bruker inneholder diisocyanater.

  Hvem gjelder kravet for?

  Opplæringskravet gjelder alle arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som bruker eller håndterer diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter med konsentrasjon på 0,1 % (vektprosent) eller mer.

  Kravet kan for eksempel gjelde de som jobber innen bygg og anlegg, malingsbransjen, ulike industrielle virksomheter, bilpleie med flere, Listen er ikke uttømmende. Kravet til opplæring gjelder alle typer bransjer og yrkesgrupper.

  Kurs i sikker bruk av diisocyanater

  Dine ansatte som utsettes for dissocyanater kan ta kurset på vår kursportal og får dokumentert opplæringen.