Hopp til innholdet
Home » Blogg » HMS ved arbeid i høyden

HMS ved arbeid i høyden

  Fall i forbindelse med arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser. Det er derfor viktig å være klar over de forskjellige måtene man skal tilrettelegge for sikker utførelse av arbeid i høyden.

  Risikovurdering

  I forkant av arbeid i høyden er det viktig å gjennomføre en risikovurdering. Denne vurderinger har som mål å identifisere alle potensielle farer med denne typen arbeid. Deretter må sannsynligheten for at farene inntreffer, og konsekvensene av at de skjer vurderes. Hvilke tiltak, utstyr, verktøy m.m. som brukes ved utførelse av arbeidet skal baseres på risikovurderinger.

  Gå til arbeidstilsynets sider for å lese mer om risikovurderinger.

  Opplæring

  For å kunne gjennomføre arbeid i høyden på en sikker måte, må nødvendig opplæring være på plass. Ledere for arbeid i høyden skal ha gjennomført opplæring og ha kompetanse og erfaring ved gjeldende arbeidsoppgaver.

  Arbeidstaker skal ha gjennomført opplæring i relevant arbeidsoppgave og riktig bruk av utstyr, og ha kjennskap til risikovurdering knyttet til både arbeid i høyden og utstyret som skal brukes.

  Ler mer opplæringskrav ved arbeid i høyden her.

  Sikkerhetsutstyr ved arbeid i høyden

  Ved arbeid i høyden er planlegging og kartlegging en nøkkelfaktor. Dette innebærer vurdering av hvilke typer fallsikringsutstyr som er mest hensiktsmessig til hvert enkelt oppdrag.

  Husk: Kollektiv fallsikring skal alltid prioriteres fremfor personlig fallsikringsutstyr.

  Bruk av lift

  Montering og bruk av stillas

  Personlig verneutstyr (PVU)

  Oppsummerende

  For at arbeid i høyden skal kunne utføres på en sikker måte, bør man ha fokus på følgende faktorer:

  1. Kartlegg og planlegg arbeidsoppgavene for å vurdere risiko
  2. Gjør tiltak som ivaretar sikkerheten og reduserer risikoen for skade
  3. Gjør så mye som mulig av arbeid på bakkenivå
  4. Bruk aktuelle vernetiltak som stillas, rekkverk og lift ved utførelse av arbeid

  Mer informasjon om arbeid i høyden finnes både på arbeidstilsynets sider og i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17 – arbeid i høyden.

  Vi har stor forståelse for at både tolkning av regelverk og HMS-dokumentasjon av arbeid i høyden kan være både omfattende og til tider uklart.

  Derfor har vi utviklet sjekklister, HMS-rutiner og risikovurderinger som kan være til god hjelp ved utførelse av arbeid i høyden. Disse ressursene er tilgjengelig i vår HMS/KS modul i Mobile Worker.

  Vi kan også tilby kurs i bruk av stillas på våre kurs sider, i tillegg til andre relevante HMS-kurs. Kursbutikken finner dere her: Kursbutikk.