Hopp til innholdet
Home » Blogg » Nye verneombudskrav for mindre bedrifter fra 2024

Nye verneombudskrav for mindre bedrifter fra 2024

  Kravene til verneombudsordningen blir endret fra 01.01.2024. Dette påvirker mindre bedrifter og verneombudsordningen.

  Skal min bedrift ha verneombud?
  I utgangspunktet skal alle bedrifter ha minst ett verneombud, også mindre bedrifter. Dere kan derimot avtale en annen ordning dersom dere er under et visst antall ansatte. Dette må avtales skriftlig.

  Før var dette antallet 10, men fra 1. januar 2024 endres det til 5 ansatte.

  Når du beregner antall ansatte, skal også deltidsansatte, midlertidig ansatte og innleide telles med.

  Så dersom dere er over 5 ansatte og ikke tidligere har hatt verneombud, må dere nå få dette på plass. Før vi går inn på valg av verneombud kan vi kort avklare hva et verneombud er og gjør.

  Hva er et verneombud?
  Verneombud skal være arbeidstakernes representant i saker som angår arbeidsmiljø, ved å ivareta arbeidstakernes interesser og sikkerhet. Rollen er ment å fungere som et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at partene sammen kan skape en trygg arbeidsplass gjennom HMS-arbeidet.

  Hva er typiske oppgaver for verneombud?
  Verneombud kan for eksempel delta aktivt i HMS-arbeidet, foreta vernerunder og være involvert i arbeidet med HMS-systemet, for å nevne noe.

  Valg av verneombud
  Deretter må dere gjennomføre et valg av verneombud. Verneombudene skal velges blant dem som jobber innenfor et gitt verneområde og velges av de som jobber innenfor det området. Da må dere ta i betraktning hvem som kan, bør og vil stille til valg.

  Hovedregelen er å velge et verneombud for hver avdeling eller skift, om risikoforholdene tilsier det.

  Opplæring for verneombud i småbedrifter
  Når dere har valgt verneombud, skal arbeidsgiver sørge for at verneombudet får den opplæringen som trengs for å løse rollen på en kompetent måte.

  Vi tilbyr kurs for verneombud og AMU medlemmer i vår kursportal.