Hopp til innholdet

Kurs og kompetanseheving HMS/KS

Vi tilbyr en rekke ulike kurs for bygg og anleggsbransjen

HMS e-læring

Gjennom vår kursportal tilbyr vi en rekke HMS relaterte kurs for bygg og anleggsbransjen.

HMS for ledere

Lovpålagt HMS opplæring for øverste leder og HMS-kompetanse for mellomledere i bedriften.

Nettkurs for verneombud og AMU
medlemmer §3-19

Det kan avtales kortere kurs for både verneombud og AMU medlemmer enn de tradisjonelle 40 timers kursene

Farlig verktøy og HMS på arbeidsplassen

Personell som bruker farlig verktøy og annet arbeidsutstyr, må ha grunnleggende kunnskap om HMS, regelverk, roller og ansvar for sikker bruk.

Sikker bruk av diisocyanater

Jobber du med produkter som inneholder diisocyanater? Da må du gjennom dokumentert opplæring for å forebygge helseskader.

Stillas brukerkurs

I henold til §17-5 om krav til opplæring av bruker av stillas

Flere kurs kommer

Vi jobber stadig med å utvide vårt tilbud av ulike HMS kurs. Flere kurs kommer snart.