SpeedyCraft
Mobilt ordersystem

Tänk dig en arbetsdag utan papper. Inga arbetsorder som ska skrivas ut. Ingen av de anställda som jobbar ute på projekt om dagarna, behöver ta sig till kontoret för att hämta ut arbetsorder. De kan köra direkt ut till projektet istället. Ingen behöver skriva timmar, material eller checklistor på papper. Ingen behöver åka förbi kontoret på vägen hem för att leverera utförda arbetsorder, de kan istället köra direkt hem vid arbetsdagens slut. Sist men inte minst, de som vanligtvis registrerar inkommande arbetsorder kan tillbringa sin tid på viktigare saker. SpeedyCraft förenklar vardagen för hela företaget, både på kontor och ute på fält.
Läs mer om SpeedyCraft


ViaTracks
Elektronisk körjournal

De företag som har servicebilar önskar gärna att få varje körning dokumenterad för skatteverket. De som kör sin privata bil i tjänst vill få dokumentation på varje kilometer för milersättning. Tänk dig en elektronisk körjournal som gör detta åt dig, automatiskt. Inge papper och penna. Inga av- och på knappar. Bara du, bilen och Viatracks.
Läs mer om ViaTracks


Motta nyhetsbrev